Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Beta OMS

Energetska zajednica: Postupak zbog Srbijagasa    

Objavljeno : 27.09.2016. Štampa El. pošta bookmark
 

Srbija nije rešila ključno pitanje razdvajanja delatnosti u gasnim kompanijama zbog čega će Ministarski savet Energetske zajednice (EZ) u oktobru odlučivati o eventualnom uvođenju sankcija protiv nje, navodi se u godišnjem izveštaju EZ. Razdvajanje još nije u potpunosti završeno ni u Elektroprivredi Srbije (EPS), mada je ostvaren napredak. Energetska zajednica traži i da se što pre proceni da li su Srbiji potrebne regulisane cene struje. EZ je ocenila da Srbija u oblasti obnovljive energije nije ostvarila značajan napredak dok u domenu prirodne sredine od Srbije traži da uvede u nacionalne zakone i efikasno primenjuje Direktivu o sumporu u gorivu.

 

"Srbija nije rešila ključno pitanje neusklađenosti (sa pravnom tekovinom) koje predstavlja uporno i stalno kršenje obaveza iz Ugovora o EZ - razdvajanje u Srbijagasu i Jugorosgasu u skladu sa Drugim energetskim paketom, a kamoli sa Trećim energetskim paketom", navodi se u izveštaju koji obuhvata period od septembra 2015. do septrembra ove godine.

 

U izveštaju koji je objavljen 27. septembra, podseća se da je Sekretarijat EZ podneo zahtev Ministarskom savetu da u oktobru donese odluku u skladu sa članom 92 Ugovora o EZ.

 

Prema tom članu, na zahtev neke strane, Sekretarijata ili Regulatornog tela Ministarski savet može da utvrdi postojanje ozbiljnog ili upornog kršenja obaveza iz Ugovora i da suspenduje određena prava zemlje članice.

 

To uključuje mogućnost suspenzije glasačkog prava i isključenje sa sastanaka ili iz mehanizama koji su predviđeni Ugovorom o EZ, a Ministarski savet može kasnije prostom većinom da odluči da opozove odluku o suspenziji.

 

Sekretarijat EZ je u martu dao rok Srbijagasu da završi razdvajanje do 1. jula ove godine, upozorivši da će u suprotnom pitanje proslediti Ministarskom savetu. Direktor Sekretarijata EZ Janez Kopač je tada rekao da bi sankcije mogu biti simbolične, ali i ozbiljnije poput uskraćivanja pretpristupnih fondova IPA za energetiku.

 

U izveštaju se navodi da Srbijagas i dalje ima licencu i obavlja funkciju operatera prenosnog sistema i snabdevača prirodnim gasom.

 

Jugorosgas transport, u vlasništvu kompanije Jugorosgas, podneo je zahtev za sertifikaciju Agenciji za energetiku u skladu sa Direktivom EU o zajedničkim propisima za tržište gasa iz 2009. ali ga je zatim povukao, dodaje se u dokumentu.

 

U zaključcima o sektoru gasa se konstatuje da je Srbija ostvarila veliki iskorak u prenošenju Trećeg energetskog paketa u nacionalno zakonodavstvo i u početku uložila napore kako bi otklonila kršenja propisa iz Drugog energetskog paketa u vezi sa razdvajanjem delatnosti u Srbijagasu.

 

Medjutim, Srbija je u proteklih godinu dana praktično poništila ono što je godinu dana ranije uradila na razdvajanju delatnosti u gasnim kompanijama, navodi se u godišnjem izveštaju Energetske zajednice.

 

Energetska zajednica je konstatovala i da su usklađeni samo podzakonski akti za koje je bilo zaduženo regulatnao telo. Srbija je, kako se navodi, čak usporila ritam usklađivanja podzakonskih akata i praktično ništa nije uradila u smislu pripremnih radnji za razdvajanje operatrera prenosnog sistema pre isteka rokova za sertifikaciju.

 

"Opstrukcija kompanije prema razdvajanju delatnosti i otvaranju prostora za druge može se objasniti velikim udelom Srbijagasa u velikoprodaji i maloprodaji gasa", navodi se u izveštaju i dodaje da je udeo te kompanije u 2014. u prodaji na malo bio 67%.

 

Ocenjuje se da je na srpski vlastima da u potpunosti primene zakone i pridržavaju se medjunarodnih obaveza i na taj načim omoguće stvaranje integrisanog tržišta gasa od koga će korist imati srpski potrošači.

 

U izveštaju se navodi da dobro napreduje rad na stvaranju rezvervi nafte.

 

Srbija ne sledi direktivu o sumporu u gorivu

 

Energetska zajednica upozorila je u godišnjem izveštaju za 2015-16. na nedostatke oko uvođenja evropske Direktive o sumporu u gorivu u nacionalno zakonodavstvo Srbije.

 

Kako se navodi u izveštaju EZ za 2015-16, u sektoru prirodne sredine Srbija je na vreme dostavila Nacionalni plan za smanjenje emisije Sekretarijatu Energetske zajednice ali istovremeno nije sledila prioritete iz Direktive o sumporu u gorivu.

 

Sekretarijat EZ u maju je dostavio Ministarskom savetu Obrazloženo mišljenje o slučaju, nakon što je dao Obrazloženo mišljenje u decembru 2015. gde zaključuje da Srbija nije uvela u nacionalno zakonodavstvo i primenjivala evropsku Direktivu o sumporu u gorivu.

 

Srbija na prvom mestu mora potpuno da uvede u nacionalne zakone i efikasno primenjuje Direktivu o sumporu, ističe se u izveštaju EZ.

 

Kada je reč o direktivama o velikim postrojenjima za sagorevanje i industrijskim emisijama, Srbija treba da usmeri napore na pripremu za njihovo praktično sprovođenje, posebno preispitivanjem i ažuriranjem ekoloških dozvola za velika postrojenja za sagorevanje sa ciljem da se njihove emisije usklade sa limitima u direktivama.

 

U izveštaju se navodi da u oblasti obnovljive energije Srbija, uprkos usvajanju podzakonskih akata, kako je propisano Zakonom o energetici iz 2014, nije ostvarila značajan napredak u sprovođenju mera iz svog Nacionalnog akcionog plana za obnovljivu energiju (NREAP).

 

Pored toga, kako navode iz EZ, podazakonski akti o šemama podrške zasnovanim na fid-in tarifama koji su usvojeni 2016. nisu u skladu sa evropskim pravnim tekovinama o državnoj pomoći.

 

Stoga je potrebna revizija Zakona o energetici i relevantne regulatorne osnove.

 

Administrativne i procedure izdavanja dozvola i povezivanja na mrežu i komercijalni aranžmani treba da budu dodatno uobličeni kako bi se obezbedila pogodna klima za investiranje, poručuju iz EZ.

 

Sadašnji pristup ignorisanja potencijalnog doprinosa obnovljivih izvora energije za grejanje i hlađenje treba pod hitno izmeniti i treba podsticati mere za povećanje efikasne upotrebe energije iz obnovljivih izvora za grejanje, ocenila je EZ u delu izveštaja o Srbiji.

 

Takođe Srbija bez odlaganja treba da uvede usaglašene kriterijume održivosti i sistem sertifikacije za tečno biogorivo.

 

Kako je ocenjeno, na planu energetske efikasnosti Srbija je ostvarila značajan napredak ka punom uvođenju u nacionalno zakonodavstvo i sprovođenju evropskih pravnih tekovina o energetskoj efikasnosti uz usvajanje dodatnih podzakonskih akata, posebno o energetskom menadžmentu, javnim nabavkama, inspekcijama sistema grejanja i hlađanja i energetskih usluga.

 

Istovremeno međutim niz prioriteta identifikovanih u prošlogodišnjem izveštaju tek treba da bude ostvaren.

 

Prvi prioritet za Srbiju u narednom periodu jeste sprovođenje novog seta podzakonskih akata zasnovanih na Zakonu o efikasnom korišćenju energije, kao i prenošenje u nacionalno pravo nedostajuće regulative u skladu sa odlukom Ministarskog saveta Energetske zajednice.

 

Drugi prioritet treba da bude pravovremeni završetak i usvajanje 3. Akcionog plana energetske efikasnosti (EEAP) i ispravljanje nekih nedostataka u 2. EEAP.

 

Navodi se i da međunarodni kapacitet javnih institucija odgovornih za energetsku efikasnost treba da bude ojačan.

 

Pored toga, odluka o ukidanju Agencije za energetsku efikasnost 2012, uprkos preporuci Sekretarijata, nameće bojazni oko kapaciteta za sprovođenje politike energetske efikasnosti, ukazuje se u izveštaju.

 

Struja: proceniti cene, transformisati EPS

 

U oblasti struje, Energetska zajednica traži završetaki vlasničkog razdvajanja u EPS-u, da Elektromreža Srbije (EMS) ispravi nepravilnosti u vezi sa prekograničnim tokom struje i da se ponovo razmotri da li je potrebno da cene struje u Srbiji budu regulisane.

 

Agencija za energetiku AERS ima rok do maja 2017. da objavi izveštaj o potrebi za daljom regulacijom cena struje za domaćinstva i male potrošače. Energetska zajednica traži da se ovaj izveštaj objavi što pre, i podseća da je već predviđena procedura za trenutak kada se proceni da regulacija cena, što podrazumeva subvencionisane cene, više nije potrebna.

 

Navodi se i da je Elektroprivreda Srbije trebalo da bude transformisana u akcionarsko društvo do 1. jula 2016, ali da je taj rok probijen.

Ističe se i da je EPS uspešno završio razdvajanje EPS Distribucije u junu 2016, ali da još nije izdvojen operater prenosa, za šta je rok istekao 1. juna 2016.

"Vlasničko razdvajanje iziskuje dodatne mere, uključujući amandmane na zakone o vladi, ministarstvima i javnиm preduzećima. Novi zakon kojim se uređuje kontrola nad javnim preduzećima, donet u februaru 2016, nije doneo garanciju da će se razdvajanje sprovesti u skladu sa propisima EZ", navodi se u izveštaju u kojem se prati godišnji napredak u usklađivanju sa propisima EZ.

 

Moguća procedura zbog međunarodnog toka struje

 

Energetska zajednica je upozorila i da će nastaviti sa procedurom zbog toga što Elektromreža Srbije nije usvojila zajednički usklađeni metod za upravljanje zagušenjima na mreži i proceduru za dodelu kapaciteta tržištu. Ministarski savet Zajednice ovo je zatražio odlukom iz 2008. godine, a pošto u Srbiji to nije primenjeno Sekretarijat EZ je 2011. godine pokrenuo ovo pitanje Otvorenim pismom.

"Uprkos tome što je EMS u julu 2015. poslao prijavu za korišćenje usluga Koordinisane kancelarije za aukcije EZ (SEE CAO), sporazum nije postignut. Ukoliko se neusklađenost sa propisima nastavi i ukoliko se godišnje, mesečne i dnevne aukcije ne budu organizovale na koordinisan način kroz SEE CAO ili drugi zajednički usklađeni metod za upravljanje zagušenjima, Sekretarijat će nastaviti sa procedurom povodom ovog slučaja", navodi se u odeljku o tržištu struje.

Objašnjeno je da EMS i dalje prekogranične kapacitete dodeljuje kroz zajedničke aukcije sa operaterima susednih zemalja - bugarskim ESO, hrvatskim HOPS, mađarskim MAVIR, rumunskom Transelektrikom (Transelectrica) i NOS BiH, kao i kroz podeljene (split) aukcije sa crnogorskim prenosnikom CGES, makedonskim MEPSO i albanskim OST, što nije u skladu sa pravnim nasleđem EU koje se primenjuje u okviru Energetske zajednice.

Sekretarijat je takođe poslao Obrazloženi zahtev Ministarskom savetu tražeći odluku ministara o navodima da Srbija nije koristila prihod od dodele interkonekcija na interkonektorima sa Albanijom, Makedonijom i Crnom Gorom za svrhe predviđene u propisu EZ, a to su garantovanje dostupnosti dodeljenog kapaciteta, ulaganje u mrežu za održavanje ili povećavanje kapaciteta za interkonekciju ili kao prihod koji regulatori uzimaju u obzir kada odobravaju metodologiju za obračun tarifa za mrežu.


Kao jedan od ključnih prioriteta navodi se i rešavanje problema saradnje sa Kosovom, odnosno primena sporazuma o mrežama i sistemima iz 2014.

Navodi se i problem Sporazuma o konekciji između evropske mreže operatera za prenos struje ENTSO-E i prenosnog sistema kosovskog operatera iz oktobra 2015. čija primena je "bespotrebno uslovljena" izdavanjem dozvole srpskom dobavljaču na Kosovu, što nije moguće ispuniti jer Srbija nije registrovala kompaniju za snabdevanje.

Autori: M.P, J.S. i S.V.

Foto: Energy Community

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA