Počinje primena SSP    

Objavljeno : 31.08.2013. | Ažurirano : 01.09.2013. Štampa El. pošta bookmark
 

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Srbije i EU stupio je na snagu 1. septembra, a njegovo sprovođenje biće jedno od merila za praćenje napretka u pregovorima o članstvu u EU. Sporazumom se uspostavlja sveobuhvatan ugovorni odnos sa EU i njenim članicama u kojima su prava i obezveze ugovornih strana jasno definisane. Srbija stupanjem na snagu SSP Srbija dobija status države pridružene EU, što je status najbliže veze sa EU koju zemlja koja nije članica može da ima.

 

Evropski komesar za proširenje Štefan File je na svom tviter nalogu naveo povodom stupanja na snagu SSP da je Srbiija korak bliže članstvu u EU i da će taj sporazum koristiti poslovanju i građanima.

 

Stupanje na snagu SSP doneće neke novine poput fazne liberalizacije pristupa javnim nabavkama dve strane i pristupa tržištu nepokretnosti, dok u oblasti trgovine neće biti novih obaveza. Novinu predstavlja i zaštita od diskriminacije u poslovanju privrednih društava dve strane i legalno zaposlenih državljana.

 

Srbija je dužna da u roku od pet godina od stupanja na snagu SSP postepeno ukine prednost domaćih kompanija u javnim nabavkama u odnosu na preduzeća iz EU.

 

Srpske firme su u javnim nabavkama sada konkuretne evropskim i ako ponude cenu veću od 20%, a predviđeno je da se ta prednost do kraja druge godine od stupanja na snagu S S P spusti na 15%, do kraja treće godine na 10%, do kraja četvrte na 5% i da zatim do kraja pete godine bude potpuno ukinuta.

 

U srpskoj javnosti najviše pažnje je izazvao deo sporazuma koji predviđa da Srbija u roku od četiri godine omogući državljanima članica EU da steknu pravo svojine na nepokretnosti, što se odnosi i na poljoprivredno zemljište.

 

Ministarstvo poljoprivrede je krajem avgusta najavilo da će zatražiti da se period tokom koga stranci ne mogu kupovati poljoprivredno zemljište produži na još osam godina po isteku roka od četiri godine za usklađivanje.

Background

Pregovori o SSP između Srbije i EU zvanično su počeli 7. novembra 2005. godine, kada je održana prva runda pregovora. Od samog početka, Srbiju je, međutim, pratio problem nedovoljne saradnje s Haškog tribunala, pa je već u maju 2006. godine usledila suspenzija pregovora koja je trajala više od godinu dana.

 

Posle odmrzavanja pregovora u junu 2007. godine, sporazum je parafiran 7. novembra te godine, a potpisan je 29. aprila 2008. zajedno sa Prelaznim trgovinskim sporazumom.

 

Skupština Srbije je ratifikovala Sporazum 9. septembra 2008. godine, dok je proces ratifikacije u zemljama članicama EU počeo kasnije zbog nedovoljne saradnje Srbije s Haškim tribunalom.

 

Ratifikacija SSP u EU je odobrena 14. juna 2010. godine i trajala je tri godine. Prva zemlja koja ga je ratifikovala bila je Španija koja je to učinila 23. juna 2010. godine. Litvanija je poslednja članica koja je ratifikovala taj sporazum, 18. juna 2013. godine.

 

Nedovoljna saradnja sa Haškim tribunalom odražavala se i na proces ratifikacije, kao i bilateralni problemi u odnosima sa pojedinima članicama, poput Litvanije.

 

Srbija je odlučila da počne da primenjuje Prelazni trgovinski sporazum 1. januara 2009. godine, dok je EU to učinila 8. decembra 2009. godine.

 

SSP stupa na snagu prvog dana drugog meseca pošto ga, po završetku ratifikacije u zemljama članicama, potvrdi Savet EU, što je Savet učinio 22. jula 2013.

 

EU 24. jula 2013. godine obavestila Srbiju da je okončan postupak ratifikacije.

 

 

Bez novih obaveza u trgovinskim odnosima

 

SSP će zameniti Prelazni trgovinski sporazum koji reguliše trgovinske odnose, ali će sve obaveze iz Prelaznog sporazuma nastaviti da se primenuju.

 

To znači da će 1. januara 2014. godine biti završena liberalizacija za sve industrijske proizvode poreklom iz EU i za 75 do 80% poljoprivrednih proizvoda, ali će za jedan broj poljoprivrednih proizvoda ostati carina za uvoz iz EU.

 

Određena carinska zaštita važiće i nakon isteka šestogodišnjeg perioda za liberalizaciju za, između ostalog, paradajz, slatku papriku, šljive, jabuke, određene mlečne proizvode, meso i mesne proizvode i duvan.

 

Ostaju kvote za izvoz određenih proizvoda u EU po povoljnijim uslovima: bescarinska kvota od 180.000 tona za šećer, preferencijalna kvota od 8.700 tona za junetinu, bescarinska kvota za pastrmku i šarana od 15 i 60 tona, kao i za vino od 63.000 hektolitara godišnje.

 

Politički dijalog i saradnja

 

Nakon stupanja na snagu SSP, nove oblasti koje nisu bile uključene u Prelazni sporazum, biće uključene u ugovorni odnos Srbije i EU, poput političkog dijaloga, regionalne saradnje, kretanja radnika i kapitala, pružanja usluga ili oblasti pravde, sloboda i bezbednosti.

 

Politički dijalog uključuje približavanje stavova EU i Srbije o međunarodnim pitanjima i razmenu informacija.

 

U oblasti regionalne saradnje, Srbija je dužna da sarađuje sa drugim zemljama u procesu stabilizacije i pridruživanja u oblastima obuhvaćenim Sporazumom.

 

Predviđena je saradnja u jačanju institucija i vladavine prava, viza i kontrole granice, migracija, kao i borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma.

 

Po stupanju na snagu SSP biće formirana tri nova zajednička tela za njegovo sprovođenje, a njih će činiti predstavnici Srbije i EU. Ta tela su Savet za stabilizaciju i pridruživanje, Odbor za stabilizaciju i pridruživanje i Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje.

 

Stupanje sporazuma na snagu neće uticati na korišćenje pretpristupnih fondova IPA.

 

SSP je zaključen na neodređeno vreme i primenjivaće se do ulaska Srbije u clanstvo EU.

 

Autor: Maja Poznatov

Foto: Evropska komisija

Linkovi

Vlada Srbije

Kancelarija za evropske integracije: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike

luxemburg mali

20.04.2017, Beograd
Organizator: EU info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA