Nepoznanica kako civilni sektor dobija novac iz budžeta    

Objavljeno : 06.03.2013. Štampa El. pošta bookmark
 

Država Srbija je u poslednje četiri godine iz budžeta dala gotovo 400 miliona evra sredstava poreskih obveznika za razvoj civilnog društva bez jasnih kriterijuma i efikasne kontrole trošenja tog novca, rečeno je 6. marta na skupu o nadzoru javnih finansija. Iz budžeta se kao nevladine organizacije finansiraju političke partije, verske zajednice, sportski klubovi i udruženja građana, koja su u javnosti poznata kao nevladine organizacije i najčešće se izjednačavaju sa civilnim sektorom, rečeno je na skupu održanom u Medija centru.

 "Neophodno je uvesti red u tu oblast i Državna revizorska institucija mora da utvrdi kako se troši novac građana izdvojen za razvoj civilnog sektora i obezbedi državna sredstva. Nema standardizovanih kriterijuma za davanje, niti se zna kako se troši novac", rekla je direktorka Fonda za otvoreno društvo Jadranka Jelinčić.

 

Jadranka Jelinčić je istakla da moraju biti razdvojena davanja za udruženja građana, jer država daje novac političkim partijama, a tvrdi da razvija civilno društvo.

 

"Mnogi troškovi se kriju i po drugim budžetskim linijama, kao i sredstva koja su data postojećim i nepostojećim nevladinim organizacijama", rekla je Jadranka Jelinčić. Dodala je da država polovinu sredstava za razvoj civilnog sektora daje iz republičkog budžeta, a polovinu iz budžeta lokalnih samouprava.

 

Vrhovni državni revizor u sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti Duško Pejović rekao je da će državnom revizijom do kraja ove godine, a počev od 2011. godine, biti obuhvaćeni finansijski izveštaji trećine lokalnih samouprava, njih 57 od ukupno 170.

 

"To je zato što imamo trećinu od potrebnog broja zaposlenih, jer taj posao radi 34 radnika a potrebno nam je 115. U Beogradu smo, recimo, raspoređeni na četiri lokacije i sve to utiče na efikasnost Državne revizorske institucije", rekao je Pejović.

 

Ivana Stevanović iz Centra za razvoj neprofitnog sektora, koji sprovodi projekat nadzora javnih finansija, rekla je da je na uzorku od 100 budžetskih dotacija u 2010. godini i 2011. godini za organizacije koje nisu političke stranke i sportska društva utvrđeno da je sve više konkursa a manje davanja na zahtev.

 

"Postoji napredak, jer su ministarstva 2007. godine gotovo sve dotacije davala na zahtev, a ne na osnovu konkursa. U poslednje dve godine neuporedivo je manje privrednih društava koja su dobijala sredstva kao nevladine organizacije, a 2011. godine nije bilo nijednog pojedinca koji je dotiran kao nevladina organizacija", rekla je Ivana Stevanović.

 

Ivana Stevanović rekla je da 2011. godine nije bilo ni davanja za porodiljska prava, koja je Ministarstvo rada godinama davalo i kao dotaciju nevladinim organizacijama. Navela je i da su otkriveni i slučajevi u kojima su javne nabavke male vrednosti knjižene kao davanja za nevladine organizacije.

 

Ivana Stevanović je rekla da su u budžetu kao "ostale nevladine organizacije" navedeni privredna društva i pojedinci, kao i ustanove kojima je osnivač država, koje nikako ne mogu biti nevladine organizacije, a na kraju i same nevladine organizacije.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike

luxemburg mali

20.04.2017, Beograd
Organizator: EU info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA