Opao broj zaposlenih u turizmu    

Objavljeno : 10.08.2012. Štampa El. pošta bookmark
 

Srbija je u 2011. zabeležila povećanje broja turista za oko 100.000, kao i ukupan broj noćenja. Međutim, broj zaposlenih u uslugama smeštaja i ishrane opao je za oko 10.000, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Prema izveštaju Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), udeo turizma u srpskoj privredi, računajući tu samo usluge hrane i smeštaja, je dosta nizak - 1%, dok je u EU četiri puta viši. Ipak, navodi se da je Srbija među zemljama koje su, shvativši potencijale turizma, taj sektor uvrstile među prioritete. Finansijska i ekonomska kriza u Evropi se u izveštaju OECD objavljenom u julu navode kao najveći razlog za brigu u pogledu turističkih kretanja ove godine.


U međunarodnom turizmu je 2010. godine, poslednje za koju OECD raspolaže sveobuhvatnim podacima, potrošeno 919 milijardi dolara, što je povećanje u odnosu na 2009, kada su prihodi iznosili 851 milijardu.

Zemlje EU u i u prihodima i u potrošnji na turizam učestvuju sa malo više od 30% - prihodi su iznosili 333,9 milijardi dolara, dok je potrošnja bila 329,6 milijardi, što znači da je u EU u ovom sektoru ostvaren suficit od 4,3 milijarde dolara.

Najveća turistička sila u Evropi te godine bila je Francuska, sa prihodima od 46,5 milijardi dolara i suficitom od osam milijardi. U zemljama EU, veći suficit od Francuske imala je Grčka, čiji prihodi od trizma su niži - 12,7 milijardi dolara, ali je i potrošnja njenih građana na putovanja u inostranstvu znatno manja - 2,9 milijardi.

Sa učešćem od 4,4% u BDP-u i 5,7% u zapošljavanju u EU, turizam čini značajan sektor. Međutim, kriza i mere štednje koje je prate predstavljaju opterećenje i za ovaj sektor, navodi se u izveštaju OECD. Mere štednje i povećana nezaposlenost u Grčkoj, Irskoj, Italiji, Portugaliji i Španiji mogu negativno da se odraze na turističke delatnosti. S druge strane, bilo kakvo ozbiljno slabljenje na tržistima sa kojih im dolaze klijenti, moglo bi još više da oteža situaciju, između ostalog na tržištu rada.

Srbija - turizam kao prioritet

Domaći i strani turisti u Srbiji prošle godine su ostvarili 6,6 miliona noćenja, 3,6% više nego prethodne godine. Veći rast zabeležen je u noćenjima stranih turista - za 13,1% na 1,6 miliona, dok je broj noćenja domaćih turista povećan za 0,8% na pet miliona.

Broj turista povećan je sa 2 na 2,1 milion, od čega su 63,1% činili domaći turisti.

Najviše turista došlo je iz Slovenije (74.700), Bosne i Hercegovine (66.000), Hrvatske (50.600), Nemačke (48.200) i Italije (38.100). Te zemlje činile su ukupno 36,3% turista u Srbiji.

Broj zaposlenih u turizmu je, međutim, prošle godine opao. Pre dve godine u uslugama smeštaja i služenja hrane bilo je zaposleno 71.610 osoba, a u 2011. oko 10 hiljada manje - 61.763. U 2010. kod turističkih operatera i agencija radilo je 3.775 ljudi, dok za 2011. broj nije poznat.

U isto vreme smanjen je broj turističkih operatera i agencija sa 998 na 921, dok je broj smeštajnih objekata, uključujući hotele, motele, apartmane, sobe i druge vidove smeštaja, povećan sa 1.020 na 1.039, a broj firmi za služenje hrane i pića sa 21.511 na 22.520.

Udeo turizma u zaposlenosti u 2010. iznosio je 3,15%, navodi se u izveštaju OECD.

Srbija u turizmu, prema podacima za 2010, ima negativan bilans, za razliku od zemalja regiona obuhvaćenih izveštajem - deficit od 158 miliona dolara. Potrošnja iznosi 959 miliona dolara, dok su prihodi 801 milion.

Od zemalja regiona najveći suficit u oblasti putovanja ima Hrvatska - 7,4 milijarde dolara, sa ukupnim prihofom od 8,2 milijarde, dok je u plusu i Crna Gora sa 613 miliona dolara na osnovu prihoda od 660 miliona, pokazuju podaci za 2010. Albanija ima suficit od 251 milion, a Makedonija od 85 miliona dolara.

 

Izvor: EurActiv.rs

Foto: Wikimedia

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike

luxemburg mali

20.04.2017, Beograd
Organizator: EU info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA