Ne deliti ministarstva kao partijski plen    

Objavljeno : 30.05.2012. Štampa El. pošta bookmark
 

Formiranje vlade je šansa da se ministarstva formiraju u skladu sa realnim potrebama zemlje i da se država usmeri na poboljšanje života građana. U Istraživačkom forumu Evropskog pokreta u Srbiji smatraju da šanse za takav preokret nisu velike s obzirom na dosadašnju praksu dodele ministarstava kao plena na korišćenje političkoj eliti. Ipak, odlučili su da objave predlog javne praktične politike Novi pristup formiranju Vlade Srbije, čiji autor Dejan Milenković je izneo načela na kojima bi trebalo da bude formirana nova vlada. Kao ključnu novinu naveo je uvođenje takozvanih "projektnih ministarstava", koja bi funkcionisala kao stručni tim zadužen za izradu i sprovođenje projekata za unapređenje malog broja odabranih oblasti.


"Pregovori o formiranju vlade uvek teku oko toga kako rasporediti resurse", od čega koristi nemaju građani već "samozadovoljna politička elita", rekao je predsednik Istraživačkog foruma Vladimir Pavićević na predstavljanju predloga javne praktične politike. On je najavio da se aktivnosti EPuS-a neće završiti na tome, već će ta organizacij pokušati da izvrši pritisak da bi se formiranjem vlade zadovoljili interesi građana, a ne "samozadovoljne političke elite". "Pokušaćemo javno da zagovaramo ovaj pristup, da bi ova vlada zaista ličila na nešto", rekao je on.

Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić rekla je da je bolja organizacija vlade i državne uprave u celini izuzetno značajna i sa stanovišta evropskih integracijabudući da je i Evropska komisija u Strategiji proširenja za 2011. godinu izdvojila vladavinu prava i javnu u pravu kao veliki izazov za zemlje regiona i Tursku.

Autor predloga Dejan Milenković sa Fakulteta političkih nauka rekao je da ministarstva treba formirati u skladu sa unapred utvrđenim kriterijumima kako bi ona bila u skladu sa realnim potrebama zemlje i mogla da ostvare napredak u rešavanju velikih problema, poput nezaposlenosti.

Kako je naveo, postoje ministarstva koja su potrebna gotovo svakoj državi - odbrane, finansija, unutrašnjih posova, spoljnih poslova i državne uprave, koja služe za uspostavljanje državne vlasti, kao i ona kojima se regulišu društveni procesi, poput socijalne sigurnosti, zaštite životne sredine, obrazovanja, nauke i kulture.

Pored tih, Srbiji su potrebna takozvana "projektna ministarstva", koja bi bila uspostavljana u zavisnosti od gorućih pitanja u društvu i koja bi ličila na veliki stručni tim za osmišljavanje i sprovođenje projekata za rešavanje tih problema i poboljšanje stanja u društvu.

Ne može se "gasiti požar" u svim oblastima istovremeno, rekao je Milenković i kao primere "projektnih ministarstava" potrebnih Srbiji naveo je ministarstva za poljoprivredu, rad i zapošljavanje i javno-privatno partnerstvo.

Osnovni zadatak ministarstva poljoprivrede ne bi bile dotacije i slični poslovi, već unapređenje više poljoprivrednih oblasti i omogućavanje da veći broj ljudi radi u poljoprivredi, naveo je Milenković, dodavši da se u Srbiji samo 27% poljoprivrednog zemljišta obrađuje. U predlogu se navodi da je broj potencijalnih radnih mesta u poljoprivredi "neograničen".

Kada je reč o ministarstvu rada i zapošljavanja, ono je i do sada postojalo, ali je potrebno da bude "projektno", odnosno potpuno usmereno na osmišljavanje načina za smanjenje nezaposlenosti sa više od 20% na 13, 14 ili 15% u naredne četiri godine, naveo je Milenković. Zadatak tog ministarstva bio bi na primer da uspostavi fleksibilne mehanizme radnih odnosa, kao i da omogući otvaranje mini preduzeća po jednostavnoj proceduri i uz veoma niske troškove.

Projektna ministarstva bi trebalo da imaju i novac za realizaciju tih projekata, naveo je on. Neophodna je i bolja saradnja ministarstava, ali i svih nivoa državne uprave, kazao je Milenković, uz napomenu da se trenutno često dešava da se ministarstva i službe međusobno "sapliću".

Milenković nije dao preporuku za broj ministarstava u Srbiji, ali je naveo da većina zapadnoevropskih zemalja ima između 13 i 16 ministarstava.

U predlogu javne praktične politike navodi se da se broj ministarstava od demokratskih promena u Srbiji 2000. godine stalno uvećavao, da bi 2008. godine dostigao 24, a to nije bio odraz realnih potreba društva već zadovoljavanja partijskih želja. Reforma iz 2011. godine, prema tekstu EPuS-a, nije model kojim bi trebalo ići, jer to nije bila prava reforma, kojom su izdvojene značajne oblasti, a posao državne uprave smanjen, već su poslovi ministarstava samo spojeni, odnosno ukrupnjeni.

 

Izvor: EurActiv.rs

Foto: Beta

 

Linkovi

Srbija

Istraživački forum Evropskog pokreta u Srbiji: Novi pristup formiranju Vlade Republike Srbije

 

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA