Ne deliti ministarstva kao partijski plen    

Objavljeno : 30.05.2012. Štampa El. pošta bookmark
 

Formiranje vlade je šansa da se ministarstva formiraju u skladu sa realnim potrebama zemlje i da se država usmeri na poboljšanje života građana. U Istraživačkom forumu Evropskog pokreta u Srbiji smatraju da šanse za takav preokret nisu velike s obzirom na dosadašnju praksu dodele ministarstava kao plena na korišćenje političkoj eliti. Ipak, odlučili su da objave predlog javne praktične politike Novi pristup formiranju Vlade Srbije, čiji autor Dejan Milenković je izneo načela na kojima bi trebalo da bude formirana nova vlada. Kao ključnu novinu naveo je uvođenje takozvanih "projektnih ministarstava", koja bi funkcionisala kao stručni tim zadužen za izradu i sprovođenje projekata za unapređenje malog broja odabranih oblasti.


"Pregovori o formiranju vlade uvek teku oko toga kako rasporediti resurse", od čega koristi nemaju građani već "samozadovoljna politička elita", rekao je predsednik Istraživačkog foruma Vladimir Pavićević na predstavljanju predloga javne praktične politike. On je najavio da se aktivnosti EPuS-a neće završiti na tome, već će ta organizacij pokušati da izvrši pritisak da bi se formiranjem vlade zadovoljili interesi građana, a ne "samozadovoljne političke elite". "Pokušaćemo javno da zagovaramo ovaj pristup, da bi ova vlada zaista ličila na nešto", rekao je on.

Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić rekla je da je bolja organizacija vlade i državne uprave u celini izuzetno značajna i sa stanovišta evropskih integracijabudući da je i Evropska komisija u Strategiji proširenja za 2011. godinu izdvojila vladavinu prava i javnu u pravu kao veliki izazov za zemlje regiona i Tursku.

Autor predloga Dejan Milenković sa Fakulteta političkih nauka rekao je da ministarstva treba formirati u skladu sa unapred utvrđenim kriterijumima kako bi ona bila u skladu sa realnim potrebama zemlje i mogla da ostvare napredak u rešavanju velikih problema, poput nezaposlenosti.

Kako je naveo, postoje ministarstva koja su potrebna gotovo svakoj državi - odbrane, finansija, unutrašnjih posova, spoljnih poslova i državne uprave, koja služe za uspostavljanje državne vlasti, kao i ona kojima se regulišu društveni procesi, poput socijalne sigurnosti, zaštite životne sredine, obrazovanja, nauke i kulture.

Pored tih, Srbiji su potrebna takozvana "projektna ministarstva", koja bi bila uspostavljana u zavisnosti od gorućih pitanja u društvu i koja bi ličila na veliki stručni tim za osmišljavanje i sprovođenje projekata za rešavanje tih problema i poboljšanje stanja u društvu.

Ne može se "gasiti požar" u svim oblastima istovremeno, rekao je Milenković i kao primere "projektnih ministarstava" potrebnih Srbiji naveo je ministarstva za poljoprivredu, rad i zapošljavanje i javno-privatno partnerstvo.

Osnovni zadatak ministarstva poljoprivrede ne bi bile dotacije i slični poslovi, već unapređenje više poljoprivrednih oblasti i omogućavanje da veći broj ljudi radi u poljoprivredi, naveo je Milenković, dodavši da se u Srbiji samo 27% poljoprivrednog zemljišta obrađuje. U predlogu se navodi da je broj potencijalnih radnih mesta u poljoprivredi "neograničen".

Kada je reč o ministarstvu rada i zapošljavanja, ono je i do sada postojalo, ali je potrebno da bude "projektno", odnosno potpuno usmereno na osmišljavanje načina za smanjenje nezaposlenosti sa više od 20% na 13, 14 ili 15% u naredne četiri godine, naveo je Milenković. Zadatak tog ministarstva bio bi na primer da uspostavi fleksibilne mehanizme radnih odnosa, kao i da omogući otvaranje mini preduzeća po jednostavnoj proceduri i uz veoma niske troškove.

Projektna ministarstva bi trebalo da imaju i novac za realizaciju tih projekata, naveo je on. Neophodna je i bolja saradnja ministarstava, ali i svih nivoa državne uprave, kazao je Milenković, uz napomenu da se trenutno često dešava da se ministarstva i službe međusobno "sapliću".

Milenković nije dao preporuku za broj ministarstava u Srbiji, ali je naveo da većina zapadnoevropskih zemalja ima između 13 i 16 ministarstava.

U predlogu javne praktične politike navodi se da se broj ministarstava od demokratskih promena u Srbiji 2000. godine stalno uvećavao, da bi 2008. godine dostigao 24, a to nije bio odraz realnih potreba društva već zadovoljavanja partijskih želja. Reforma iz 2011. godine, prema tekstu EPuS-a, nije model kojim bi trebalo ići, jer to nije bila prava reforma, kojom su izdvojene značajne oblasti, a posao državne uprave smanjen, već su poslovi ministarstava samo spojeni, odnosno ukrupnjeni.

 

Izvor: EurActiv.rs

Foto: Beta

 

Linkovi

Srbija

Istraživački forum Evropskog pokreta u Srbiji: Novi pristup formiranju Vlade Republike Srbije

 

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike

luxemburg mali

25.03.2017, Rim
Organizator: Evropska unija
6 - 8.4.2017, Budimpešta
Organizator: Evropska dunavska akademija
08.03.2017, Beograd, Niš
Organizator: EU info centar, UN u Srbiji, EU info kutak
02.03.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
23.03.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA