Poznaju li potrošači svoja prava u oblasti komunalnih usluga?    

Objavljeno : 23.01.2018. Štampa El. pošta bookmark
 

Iako gotovo 60% ispitanih potrošača tvrdi da poznaje svoja prava u komunalnim uslugama, više od pola ispitanika ne znaju šta definiše status ugroženog potrošača. Istovremeno 40% ne zna ko odlučuje o njihovim reklamacijama.

 

Istraživanje koje je sproveo APOS rađeno je na uzorku od 100 ispitanika od kojih je najveći broj uzrasta od 35 do 44 godina, potom slede potrošači od 25 do 34 godine. Potrošači su popunjavali anketu putem Interneta u periodu od 15. novembra do 15. decembra 2017. godine. Istraživanje je deo aktivnosti na projektu "Vojvodina u procesu EU integracija" Vojvođanska inicijativa za EU finansiranog od strane Fonda za otvoreno društvo - FOD.

 

Potrošači prema sopstvenom priznanju polovično prepoznaju komunalne usluge po terminu kako su one definisine u više zakona u Republici Srbiji, odnosno Usluge od opšteg ekonomskog interesa. Samim tim je i otežano njihovo blagovremeno informisanje preko javno dostupnih izvora. Kada tome dodamo da veliki broj potrošača ima iskustva sa reklamacijama na visinu računa ili kvalitet usluga, ostvarivanje njihovih prava je upitno s obzirom da mali broj njih prepoznaje ovlašćene organe koje rešavaju njihove reklamacije. Potrošači takođe slabo poznaju koja je uloga organizacija potrošača u rešavanju sporova.

 

Svaki drugi ispitanik zna tačnu definiciju statusa Ugroženog potrošača dok druga polovina ovaj status vezuje samo za jedan od tri uslova uslova od kojih svaki pojedinačno garantuje ostvarivanje ovog prava, a to su: materijalno i zdravstveno ugroženi, kao i potrošači kojima zbog iz objektivnih razloga nisu dostupne ove usluge, odnosno nemaju pristup.

 

Gotovo 30% ispitanih potrošača odbacuje činjenicu da njihovim reklamacijama odlučuju predstavnici nezavisnih udruženje koji se bave zaštitom njihovih prava, odnosno predstavnici organizacija potrošača. Tako da je trećina ispitanika ubeđeno da o njihovim žalbama odlučuju samo predstavnici preduzeća i predstavnici državnih institucija. Druga trećina priznaje da na to pitanje ne zna pravi odgovor, a to je da svako javno i komunalno preduzeće mora imati Savetodavno telo i Komisiju za rešavanje reklamacija u kojima ravnopravno sede predstavnici tog preduzeća, inspekcijske i organizacije za zaštitu potrošača.

 

Pozitivan primer je što većina potrošača (barem u ovom uzorku) znaju da davalac usluge ne može da uskrati isporuku dok god traje spor bilo u vezi visine računa ili kvaliteta usluge, bez obzira ukoliko potrošač nije izmirio obavezu ali samo za taj mesec. Zato je dobro napomenuti potrošačima da kad dovode u pitanje iznos jednog računa nikako ne uskraćuju plaćanje narednih (ukoliko njihova visina nije sporna). Do god se ne reši spor pred nadležnim organom davalac usluga nema prava da vam uskrati isporuku usluge.

 

Kao i kod prava na reklamaciju potrošači treba da budu svesni da bez njihovog izričitog odobrenja drugo lice nije ovlašćeno da im potražuje zaostale dugove. Zakon izričito zabranjuje bilo koju vrstu uznemiravnja telefonom, poštom ili direktnim kontaktom. Čak 60% ispitanika nije upoznato sa ovim pravom.

 

Istovremeno 40% ispitanika nije upoznata da ima pravo na raskid ugovora sa davaocem Usluga od opšteg ekonomskog interesa. Potrošač ima pravo da raskine ugovor o pružanju usluga od opšteg ekonomskog interesa ako nije saglasan sa promenom cene, odnosno tarife i izmenom opštih uslova ugovora navedenim u obaveštenju trgovca, kao i u pogledu kvaliteta pruženih usluga. Potrošač je dužan da uplati iznos za usluge koje su mu pružene do raskida ugovora.

 

Saopštenje Asocijacije potrošača Srbije

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike

luxemburg mali

13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA