Izmena Ustava najvažniji zadatak u 2018. u evrointegracijama Srbije    

Objavljeno : 01.01.2018. Štampa El. pošta bookmark
 

Vladimir Međak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS)

Evrointegracije Srbije u 2017. su bile uspešne, gledano prema tempu otvaranja pregovaračkih poglavlja, ali je propuštena prilka da se izmeni Ustav sa ciljem da se obezbedi nezavisnost pravosuđa. Uz promene Ustava, u 2018. Srbiju u pristupnim pregovorima sa EU očekuje i rad na pregovaračkim pozicijama i merilima za poglavlja za koja postoje. Ono što će obeležiti godinu pred nama jeste i nova strategija proširenja EU koja treba da uveri kandidate da nepovratno idu ka Uniji i eventualno im pomogne na tom putu.

 

Razgovarala: Julija Simić

 

Šta Srbiju čeka u 2018. godini na putu ka EU?

 

Ono što nas očekuje u 2018. je da predamo pregovaračke pozicije za devet poglavlja u kojima merila nisu utvrđena a za ostalih devet za koja smo dobili merila za otvaranje, da ta merila ispunimo i da predamo tražena dokumenta koja EU zahteva.

 

Tu je i pitanje poglavlja 31 o spoljnoj politici gde se nadamo da ćemo u dogledno vreme dobiti izveštaj sa skrininga da bismo mogli da predamo pregovaračku poziciju.

 

Za početak bi 2018. trebalo da dovede do ubrzavanja naših aktivnosti ovde u Srbiji - da se ubrza proces izrade dokumenata, njihove predaje EU i naravno poštovanja tih dokumenata u realnosti, što bi onda dovelo i do promene situacije na terenu.

 

EU sprema novu strategiju proširenja, koju će Evropska komisija predstaviti početkom februara. Šta bi moglo da se nađe u tom dokumentu?

 

Prema onome što se čulo, strategija predviđa da na kraju 2025. Srbija i crna Gora uđu u EU. Shodno tome, Srbija bi do kraja 2023. morala da završi pregovore, što znači da bi u junu 2023. morala da zatvori poslednje poglavlje. To pak znači da 2020. moramo da dobijemo merila za zatvaranje poglavlja 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava. Da bi dobila ta merila 2020. godine, Srbija 2018. mora da izmeni Ustav i da 2019. donese set pravosudnih zakona na osnovu izmenjenog Ustava i zatim da u naredne dve godine pokaže da nezavisno pravosuđe funkcioniše.

 

Ako se to pokaže, onda je moguće da Srbija u junu 2023. zatvori poglavlje 23, završi pregovore i uđe u EU u decembru 2025. To je vrlo jasna dinamika, jasan redosled događaja, nema neizvesnosti.

 

Ono što se može naći u strategiji, a o čemu se raspravlja, jeste mnogo veća pomoć EU u procesu proširenja u smislu da je moguće povećanje IPA sredstava jer je nama IPA 200 miliona evra od 2001. naovamo a zahtevi rastu.

 

Moguće je i neko otvaranje korišćenja strukturnih fondova EU i pre ulaska u članstvo, o tome se pričalo  2007, 2008, 2009, to nisu nove ideje, pitanje je samo da li postoji politička spremnost da se to i prihvati.

 

Strategija bi mogla da predvidi i veću involviranost Zapadnog Balkana u Briselu u smislu učešća na sastancima, češćih konsultacija, redovnih samita a ne samo izuzetno.

 

Ta strategija treba da pokaže da je pristupanje EU zajednički proces, da EU i kandidati za članstvo zajedno rade na pristupanju a ne da kandidat samo dostavlja ono što se od njega traži, i zbog toga ulazak u EU 2025. može da uspe.

 

Kako ocenjujete proces evrointegracije Srbije u 2017. godini?

 

Godina 2017. bila je relativno uspešna, odnosno bila je više uspešna nego neuspešna, jer smo uspeli da otvormo šest poglavja od maksimalnih sedam koliko smo mogli da otvorimo, budući da smo toliko pregovaračkih pozicija predali na vreme.

 

Održane su tri međuvladine konferencije, otvoreno je šest poglavlja a sedmo nije otvoreno u decembru iz političkih razloga, zbog očigledno nedovoljnog napretka u ispunjavanju merila za poglavlja 23 i 24.

 

Takođe su predate još tri pregovaračke pozicije, imamo 12 otvorenih poglavlja i dva privremeno zatvorena i, s te tačke gledišta, održan je tempo otvaranja po dve pregovačke pozicije po međuvladinoj konferenciji.

 

Ipak, ono što je propuštena prilika u 2017. je što nismo uradili reviziju Ustava kako bi se obezbedila nezavisnost pravosuđa, što je bilo predviđeno da se uradi do kraja decembra 2017. To je propuštena prilika.

 

Još nemamo predlog za te izmene ustava što znači da će proces morati da bude nastavljen u 2018. Nadamo se da će se i završiti 2018. jer kada bi usvojili izmene i omogućili nezavisnost pravosuđa u skladu s onim što smo obećali za poglavlje 23, onda 2025. kao godina članstva u EU postaje realna.


Tako će za Srbiju 2018. biti ključna godina a najvažnije je izmena Ustava koja omogućava da krajem 2019. kažemo da smo ispunili prelazna merila za poglavlje 23 (pravosuđe i osnovna prava), koje je ključno za pristupanje EU.

 

Kada je reč o poglavlju 27 o životnoj sredini, koje se smatra jednim od najzahtevnijih u pregovorima sa EU, a svakako najskupljim, kasni se sa izradom pregovaračke pozicije. Šta je prioritet Srbije na tom planu?

 

Za poglavlje 27 se rade procene koliko će to da košta, da bi se mogla definisati dinamika, jer od cene zapravo zavisi dinamika kada će Srbija moći da ispuni standarde zaštite životne sredine koji su u EU veoma visoki a za koje mi u ovom trenutku nemamo sredstva.

 

U pregovaračkoj poziciji treba da se napravi dinamika ispunjavanja i dostizanja standarda kako bi mogli da očekujemo finansijska sredstava da to izvedemo.

 

Poglavlje 27 je najtananije jer se radi o milijardama evra i vremenskom periodu od 10-12 godina i mnogo je bolje da bude temeljno urađeno pošto nama s ove tačke gledišta šest meseci gore-dole ne znači ništa ali ako se kvalitetno uradi.

 

To mora da bude realan plan, čak iako se kasni godinu dana, jer ako plan nije realan i to uđe u Ugovor o pristupanju, onda to postaje obaveza Srbije i Srbija može da završi pred Sudom pravde i da plati kazne za nepoštovanje rokova.

 

Problem je što smo dosta vrema potrošili a nemamo realnu procenu stanja, što je jedna od posledica činjenice da do ove godine, od 2012. godine, nismo imali Ministarstvo životne sredine.

 

U ovom trenutku je bolje napraviti realniji plan malo kasnije nego nerealan plan samo da bi se otvorilo poglavlje.


Foto: Medija centar Beograd

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA