Novi ciklus predavanja o razvoju odnosa Srbije i EU    
Objavljeno : 02.02.2017. Štampa El. pošta bookmark
 
Organizator: EU Info centar
Mesto: Beograd
Datum: 02.02.2017

Ciklus akademskih predavanja “Srbija i Evropa kroz vekove prožimanja" biće nastavljen u četvrtak, 2. februara, predavanjem profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu Nikole Samardžića na temu "Carstvo Karla V: Prolog ujedinjenoj Evropi". Predavanje će početi u 18.00 u EU info centru u Beogradu (Kralja Milana 7).

 

Prijave za predavanje su obavezne i zainteresovani se mogu javiti na info@euinfo.rs ili na 011/40-45-400 do 2. februara do 12.00.

 

Samardžić će govoriti o vladavini Karla V koji je bio je vladar ujedinjene Španije, od 1516, i Svetog Rimskog Carstva,  od 1519. Vladao je do 1556. godine. Njegova vladavina prva je zajednička evropska institucija, zasnovana na načelu pravne, političke i kulturne autonomije udeonih poseda. Karlo V je objedinio teritorije španske krune, Nizozemske i Burgundije, Nemačku sa Austrijom, Napulj, Siciliju, povremeno i Milansko vojvodstvo.

 

Zahvaljujući španskim osvajanjima američkog kontinenta uspostavio je tokove buduće svetske trgovine. Partikularizmi srednjovekovnog sveta u njegovo vreme počeli su se prevazilaziti zahvaljujući bankarskom i trgovačkom kapitalu, pomorstvu, uspostavljanjem sigurnijih kopnenih veza, primenom nauke i prevlašću racionalne logike.  Sa sebi podređenim sistemom naslednih teritorija i država, Karlo V bio je svojevrsna živa preteča svetske ekonomije i politike. Jedna je od prvih ličnosti u istoriji koje su zabeležene na mnoštvu portreta. Time su njegova pojava, i sama ličnost, doprineli estetskoj i ideološkoj legitimizaciji individualizma, važne tekovine rane moderne kulture, i istorijske osnove savremene ujedinjene Evrope.

 

Nikola Samardzić je redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predaje Ranu modernu istoriju, Opštu istoriju XIX i XX veka, i predmete iz studija Sjedinjenih Američkih Država. Usavršavao se i istraživao u Francuskoj, Španiji, Italiji i SAD (Univerzitet u Njujorku 1997, i 2003. kao stipendista Fulbrajtove fondacije). Objavio je knjige: Francuska i Turska, Karlo V, Istorija Španije, Identitet Španije, Drugi dvadeseti vek, Kulturna istorija Beograda . Samardžić je glavni urednik Časopisa LimesPlus i Acta Historiae Medicinae.

 

Predavanja "Srbija i Evropa kroz vekove prožimanja" namenjena su najširoj publici sa ciljem predstavljanja različitih aspekata interakcije Srbije i Evrope u širokom hronološkom rasponu od Srednjeg veka do savremenog doba.

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike

luxemburg mali

02.02.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA