EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Članicama EU dostavljen Akcioni plan za poglavlje 24    

Objavljeno : 16.10.2015. Štampa El. pošta bookmark
 

Vlada Srbije je dostavila Akcioni plan za poglavlje 24 članicama EU na razmatranje a pošto ga usvoji Savet EU od Srbije će se tražiti da dostavi svoju pregovaračku poziciju, rekli su 16. oktobra članovi pregvaračkog tima Srbije za pregovore o članstvu u EU. Prema planu, Srbiji predstoji izrada prve procene pretnji organizovanog kriminala po Europolovoj metodologiji, kao i izrada strategije za borbu protiv terorizma koja bi trebalo da bude doneta do polovine 2016. Evropska komisija je zadovoljna operativnim planom za migracije, koji je izrađen u okviru priprema Akcionog plana za poglavlje 24, a Srbija smatra da bi EU trebalo da joj pruži veću finansijsku pomoć na tom planu, rekli su predstavnici pregovaračkog tima na sastanku Nacionalnog konventa o EU o pripremama za otvaranje tog poglavlja.

 

"Akcioni plan za poglavlje 24 je utvrđen od strane Vlade Srbije protekle nedelje i upućen predsedavajućem EU (Luksemburgu) koji ga je prosledio svim državama članicama radi razmatranja", rekao je šef pregovaračke grupe za poglavlje 24 i državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Srbije Aleksandar Nikolić.

 

Na sastanku Nacionalnog konventa o EU o pripremama za otvaranje tog poglavlja koje se odnosi na bezbednost, migracije, borbu protiv organizovanog kriminala i drugo, Nikolić je rekao da je taj akconi plan takođe predstavljen članicama EU prošle nedelje u Briselu.

 

Šefica pregovaračkog tima Srbije u pregovorima sa EU Tanja Miščević rekla je da je Evropska komisije dala veoma pozitivno mišljenje o akcionom planu za poglalvje 24 - Pravda, sloboda i bezbednost.

 

"Na osnovu te procene sada države članice u formatu COELA - Komiteta (Saveta EU) za proširenje, raspravljaju i predlažu Savetu usvajanje plana i onda od nas traže pregovaračku poziciju", rekla je ona i ocenila da će pisanje pregovaračke pozicije biti jednostavnije s obzirom na složenost pisanja akcionog plana.

 

Miščević je rekla da će se vlada konsultovati pri izradi pregovaračke pozicije sa skupštinskim odborima, podsetivši da je Odbor za evropske integracije dužan da se konsultuje sa Nacionalnim konventvom o EU koji okuplja organizacije civilnog društva.

 

Ona je rekla da u užem pregovaračkom timu nema glavnih pregovarača za poglavlje 23 i 24 ali da pojedini članovi tima, poput nje, zamenika direktora Kancelarije za evropske integracije Srđana Majstorovića i savetnika ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije Jugoslava Milačića, redovno prate aktivnosti za ta poglavlja i mogu da pruže pomoć.

 

Srbija traži veću podršku EU za izbeglice

 

Državni sekretar Nikolić je rekao da treća verzija akcionog plana za poglavlje 24 za koju je Evropska komisija dala pozitivno mišljenje pre oko mesec dana, nije pretrpela radikalne izmene u odnosu na prethodnu verziju.

 

Prema njegovim rečima, najvažnije izmene se odnose "na sistematizovanje aktivnosti koje su predviđene da se sprovedu u prvom kvartalu 2016. godine".

 

"Ova aktivnost je usled naglog povećanja priliva migranata prerasla u operativni plan za rešavanje ovog problema", rekao je on i istakao je da je taj operativni plan usvojen u veoma kratkom roku i da je Evropska komisija zadovoljna njegovim sadržajem.

 

"Međutim, mi nismo zadovoljni finansijskom podrškom iz Evropske unije u suočavanju sa intenzivnim tranzitom (izbeglica) ali se iskreno nadamo boljem razumevanju u budućem periodu", rekao je on.

 

Prema njegovim rečima, dopunjen je i uvodni deo akcionog plana tako da su projekti dovedeni u vezu sa aktivnositma iz plana i napravljena veza sa procesom reformi MUP-a i usvajanjem novog zakona o policiji.

 

Promene u planu se odnose i na neke preambiciozne rokove, rekao je Nikolić i dodao da rokovi za aktivnosti u ovoj godini nisu menjani, navodeći da je realizovano oko 95% svih aktivnosti koje su predviđene da se sprovedu do kraja septembra.

 

Nikolić je istako da je urađena finansijska procena troškova i da bi sprovođenje aktivnosti trebalo da košta oko 26 miliona evra do 2018. Dodao je da je ta projekcija podložna izmeni pošto je i sam plan „živ dokument”.

 

Naredne godine strategija za borbu protiv terorizma

 

Naredni koraci pregovaračke grupe za poglavlje 24 podrazumevaju rad na pregovaračkoj poziciji, kao i mehanizmu praćenja i izveštavanja o akcionom planu koji bi bio dovršen po usvajanju pregovaračke pozicije. U planu je da se pripremi i softverska aplikacija za praćenje primene akcionog plana koju će izraditi MUP.

 

Nikolić je posebno istakao da Srbiji predstoji izrada prve procene pretnji organizovanog kriminala po Europolovoj metodologiji, što bi trebalo da se uradi do kraja godine, kao i izrada strategije za borbu protiv terorizma.

 

Radna grupa za izradu te strategije je formirana, radi se na prvom nacrtu i u decembru je predviđena zajednička analiza sa ekspertom Evropske unije, kao i konsultacije sa organizacijama civilnog društva, lokalnim samoupravama i verskim zajednicama u Srbiji, rekao je on.

 

„Očekujemo da najkasnije do juna naredne godine Strategija bude usvojena uz prateći Akcioni plan za njenu primenu”, rekao je on.

 

Planom je predviđeno i donošenje zakona o strancima, o azilu i o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala.

 

Nikolić je istakao značaj dosadašnjeg doprinosa organizacija civilnog društva u pripremama za otvaranje poglavlja 24 i izrazio nameru da se konsultacije nastave i prilikom budućeg izveštavanja o primeni plana.

 

Tanja Miščević je rekla da je predviđeno i da u primeni nekih mera učestvuju organizacije civilnog društva, da su smernice za njihovo uključivanje u pregovaračke procese u pripremi i da će se vlada o tome izjasniti prilikom razmatranja "celokupnog paketa" za pregovorčki proces.

 

Autor: M.P.

Foto: Shutterstock.com

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA