EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Srbija spremna za poglavlje 18    

Objavljeno : 05.12.2017. Štampa El. pošta bookmark
 

Srbija je spremna za otvaranje pregovaračog poglavlja 18 koje se odnosi na statistiku, ali će za postizanje nivoa kvaliteta statistike u članicama Evropske unije biti potrebno nekoliko godina, ocenio je 5. decembra direktor statističke agencije EU Piter Everers. Dobar korak na tom putu su izmene zakona o statistici, koje se očekuju početkom 2018. godine.

 

Direktor Eurostata zadužen za kooperaciju u Evropskom statističkom sistemu i međunarodnu saradnju izjavio je za agenciju Beta i EurActiv da je Srbija spremna za otvaranje poglavlja 18 i da novi zakon o statistici koji je u pripremi predstavlja veoma dobar korak napred.

 

"Srbija je dobro na putu da ispuni zahteve iz poglavlja 18", rekao je Evereres posle konferencije povodom zatvaranja projekta "Jačanje statističkog sistema Srbije poboljšanjem metodologija i standarda kroz primenu dobre prakse", koji je sproveo Republički zavod za statistiku.

 

Evropska unija je finansirala taj projekat iz pretpristupnih fondova sa 3,5 miliona evra. Projekat je trajao 20 meseci, a realizovao ga je konzorcijum koji predvodi nemačka kompanija GOPA.

 

Direkor agencije EU za statistiku je rekao je su statistički podaci važni i za sva druga pregovaračka poglavlja i usklađivanje s pravnim tekovinama EU u svim poljima. Zvanična statistika treba da obezbedi podatke za 16 pregovaračkih poglavlja.

 

Everers je ocenio da je novi zakon o statistici u Srbiji u potpunosti usklađen sa evropskim preporukama ali da je još važnija njegova primena, ukazavši da nedostaje nekoliko važnih registara za pravljenje statistike.

 

"Još mnogo treba da se uradi. Pravne tekovine EU imaju oko 300 regulativa koje opisuju kako praviti statistiku tako da bude u potpunosti uporediva sa EU, a za zemlje koje žele da postanu članice EU komparativnost je jedno od najvažnijih pitanja", rekao je Everers.

 

Dodao je da, između ostalog, treba omogućiti dostpunost administrativnim podacima i omogućiti nezavisnost statističkih institucija.

 

"To se ne može postići za godinu dana. Taj proce normalno traje 3,4,5 godina i za to je potrebna saradnja statističke kancelarije i drugih proizvođača podataka", rekao je Everers.

 

Prema njegovoj oceni, statistički zavod Srbije ima veoma kvalitetne zaposlene, ali je problem što veliki broj njih ima privremene ugovore što olakšava njihov odlazak u druge institucije i organizacije.

 

Everers je na konferenciji izjavio da statistika u uslovima velikih izazova i konkurencije mora da ostane relevantna i da daje kvalitetne podatke.

 

Jedan od izazova je i pouzdanost Zavoda za statistiku, a za to je, prema njegovim rečima, potrebno da Vlada da garancije da statistički sistem može da radi nezavisno.


Nema prepreka za otvaranje poglavlja

 

Direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević izjavio da nema više prepreka za otvaranje poglavlja 18 i da očekuje da "vrlo uskoro" bude otvoreno.

 

"Kada Evropska komisija krene napred sa daljim otvaranjem poglavlja, mislim da će prva sad na redu biti statistika, odnosno poglavlje 18", izjavio je Kovačević je za EurActiv.

 

Kovačević je rekao da je i Evropskoj komisiji i Eurostatu bilo poznato da je Srbija odavno spremna za otvaranje tog poglavlja, ali da je postojala jedna prepreka iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u vezi sa prikazivanjem podataka o Kosovu i Metohiji, odnosno sa teritorijalnom klasifikacijom Srbije.

 

"Kosovo i Metohija je prema našem ustavnom uređenju jedan od pet regiona na prvom nivou klasifikacije i postojao je zahtev u vezi sa neslaganjem sa formom dostavljanja tih podataka Eurostatu, iako Srbija nije ni imala te podatke za KiM. To je bilo više pitanje forme i politički aspekt a ne statistički. Sada je nađeno kompromisno tehničko rešenje i ta barijera je otklonjena", rekao je Kovačević.

 

Kada su u pitanju harmonizacija sa evropskom statistikom i ispunjavanje međunarodnih standarda ne postoje više izazovi, ocenio je Kovačević, ali je naveo da najveća barijera koja ostaje jesu kadrovi.

 

"Godinama, ako ne i decenijama smo pod restrikcijama zbog fiskalne konsolidacije. Ne zapošljavamo na stalnoj osnovi nove ljude, a i dalje posedujemo resurse za njihovu edukaciju", rekao je Kovačević, dodajući da se bori za radna mesta i da je Zavod dobio 11 mesta u postojećoj sistematizaciji.

 

U narednom periodu će se raditi i na jačanju nove koordinativne uloge Zavoda, profesionalne nezavisnosti i fleksibilinije saradnje sa korisnicima i proizvođačima podataka.

 

Kovačević je rekao da očekuje da izmene zakona o statistici, koje su planirane do kraja 2017. godine, budu donete u prvom kvartalu 2018.

 

Kovačević je na konferenciji izjavio da je važno da se sa deskriptivne statistike, koja nije dublje ulazila u značaj i potencijal podataka, pređe na statistiku koja objašnjava pojave, predviđa i utiče na donošenje odluka u vladi, privredi, akademskoj zajednici.

 

Projekat sproveden u saradnji sa EU bio je, rekao je Kovačević, značajan korak u modernizaciji statističkog sistema u Srbiji, u okviru kojeg su usklađene metodologije i standardi za evropskim sistemom.

 

U okviru projekta je unapređen informaciono-komunikacioni sistem Zavoda, poboljšan je sistem nacionalnih računa u vezi sa izradom tabela ponude i upotrebe i razvijeni su indikatori održivog razvoja.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Pixabay.com

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA