EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


CEP: Nova poglavlja pohvala Srbiji    

Objavljeno : 16.06.2017. Štampa El. pošta bookmark
 

"Zanimljivo je i ohrabrujuće što su države članice sprovele pojednostavljeni (pismeni) postupak izjašnjavanja oko otvaranja novih poglavlja za Srbiju", kaže Sena Marić, viša istraživačica u CEP-u, povodom najave da će 20. juna biti otvorena dva nova poglavlja za Srbiju – poglavlje 29 – carinska unija i poglavlje 7 – intelektulna svojina.

 

"Ovakva praksa je retka i njoj se pribegava da bi se izbegla eventualna odlaganja glasanja u slučaju da je, na primer, u nekoj od 28 država članica na vlasti tehnička vlada (kao što je to trenutno slučaj u Ujedinjenom Kraljevstvu). To pokazuje rešenost Evropske unije da pregovori sa Srbijom teku kontinuirano i  što bržim tokom. Ovime su praktično priznate i uvažene zasluge Srbije i njen trud i rezultati u dosadašnjem toku pregovora“, objašnjava ona.

 

Otvaranje ova dva poglavlja i napredak u pregovorima u oblastima koje ona pokrivaju donosi veću izvesnost u poslovanju privrede, kako po pitanju zaštite industrijske svojine, tako i po pitanju carinskih stopa pri uvozu i izvozu roba i usluga. Srbija će vremenom morati da usvoji carinske stope koje EU primenjuje prema trećim zemljama, a u toku pregovora važno je da se dokaže da posedujemo odgovarajuće kapacitete u carinskim službama.

 

"Što se tiče poglavlja 7, njegovo otvaranje označava priznanje da je Srbija dostigla solidan nivo usaglašenosti zakonodavstva sa propisma EU i uspostavila osnovne administrativne kapacitete za njihovo delotvorno sprovođenje i primenu“, kaže Zoran Sretić, ekspert za pravo intelektualne svojine.

 

Ipak, dodaje Sretić, u poslednje tri godine Srbija ne uspeva da “isporuči” planirane izmene u zakonodavstvu koje treba da otklone ključne primedbe Evropske komisije na neusaglašenost određenih zakonskih rešenja u domenu autorskopravne zaštite.

 

Takođe, Srbija tek treba da obezbedi procesne instrumente i pravne lekove u postupcima sudske zaštite prava intelektualne svojine slične pravnim sredstvima kojima raspolažu nosioci prava intelektualne svojine na tržištu EU uključujući tu i olakšan pristup informacijama sadržanim u bankarskim i finansijskim dokumentima preko kojih nosioci prava mogu efikasnije dokazivati akte kršenja prava intelektualne svojine i obim ekonomske štete.

 

Kako bi uspešno zatvorila pregovore Srbija će morati da uspostavi efikasnu koordinaciju ključnih državnih aktera zaštite (carine, poreske i tržišne inspekcije, MUP-a i tužilaštva) i infrastrukturu podataka i statistike sposobnu da “meri” efekte državnih aktivnosti na suzbijanju akata krivotvorenja i piraterije.

 

Uspešan pravni i institucionalni okvir u oblasti intelektualne svojine predstavlja investicioni podsticaj, a efikasnom zaštitom intelektualne svojine se stvara adekvatna poslovna klima za inovacije, transfer tehnologija, a time i uslovi za ekonomski rast. Od otvaranja ovih poglavlja, a naročito od uspešne finalizacije pregovora, koristi će imati i građani, koji će dobra moći da kupuju bez carina i po značajno nižim cenama.

 

Za više informacija o Centru za evropske politike posetite http://www.europeanpolicy.org/

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA