U Srbiji u medijima više informacija iz istrage nego u razvijenim zemljama    

Objavljeno : 20.04.2017. Štampa El. pošta bookmark
 

U Srbiji preovlađuje pravo na obaveštavanje nad pretpostavkom nevinosti i u medijima se mnogo češće i mnogo više objavljuju informacije iz krivičnog postupka nego što je to dozvoljeno i moguće u nekim razvijenim demokratskim zemljama, rekao je 18. aprila predsednik Udruženja tužilaca Goran Ilić. On je rekao da bi novinari morali da dobijaju informacije od sudske vlasti i policijskih službenika, a da je za kršenje pretpostavke nevinosti dovoljno da neko od njih iznese podatak ili sopstveno uverenje o krivici nekog ko je okrivljeni.

 

"Skoro svi ministri unutrašnjih poslova, uključujući i aktuelnog su to radili i rade na konferencijama za štampu povodom rezultata predistražnog postupka", naveo je Ilić na skupu "Zaštita privatnosti i pretpostavka nevinosti u medijima" u Beogradu.

 

Govoreći o granicama u pogledu davanja informacija i činjenica iz predmeta Ilić je rekao i da je praksa Evropskog suda za ljudska prava neujednačena, ali da bi dobar vodič za postupanje javnih tužilaca mogla da bude preporuka Komiteta ministara SE koja daje jasne principe o "medijskoj isporuci" podataka u vezi sa kivičnim postupkom.

 

On je rekao i da je Javno tužilaštvo "nepotrebno zatvoreno za javnost" i da je "osnovni uzrok u nasleđenom mentalitetu koji vlada kod određenog broja javnih tužilaca, a to je da je javnost neka vrsta neprijatelja".

 

"Drugi problem je u samom položaju Javnog tužilaštva koje je pod nekom vrstom političkog starateljstva izvršne vlasti. Sve to, ja mislim, kod jednog broja starešina u javnim tužilaštvima stvara utisak da bi objavljivanje nekih informacija moglo da razljuti političare i stvori im probleme u karijeri i profesolnom položaju", kazao je Ilić.

 

On je kazao da je ta zatvorenost problem ne samo javnosti nego i javnih tužilaca.

 

Ilić je rekao da je razgovarajući sa tužiocima koji su radili "visko profilisane političke predmete" za koje je javnost verovala da je Tužilaštvo postupalo pod uticajem politike i da je njegov stav da su u tim predmetima tužioci uglavnom postupali saglasno profesionalnim standardima i da su njihove odluke zasnovane na dokazima i činjenicama i da su uglavnom ispravne.

 

Prema njegovim rečim, zbog toga što nisu smeli da objasne pojedine odluke često se sticao utisak da je Javno tužilaštvo, u nekim slučajevima delovalo "kada nije delovalo pod političkim uticajem".

 

Ilić je rekao da je na sreću ukinuto obavezno uputstvo koje je doneto pre sedam godina a čiji je cilj bio da uvede "jednoobraznu komunikaciju sa medijima".

 

"To uputstvo je umesto toga ukinulo svaku komunikaciju sa medijima. Radi se o uputstvu po kome je samo odgovarajuća služba Republičkog javnog tužilaštva mogla da daje informacije medijima povodom činjenica vezanih za rad Javnog tužilaštva", kazao je Ilić.

 

On je dodao da iznenađuje da se i posle ukidanja uputstva nije mnogo toga promenilo u pogledu transparentnosti rada tužilaštva, ali da postoje neki pozitivni pomaci.

 

Udruženje javnih tužilaca pripremilo je uputnik o načinu komunikacije javnih tužilaštava sa medijima i zaštiti podataka o ličnosti u javnim tužilaštvima, kako bi se ustanovilo da li sva tužilaštva postupaju u skladu sa propisima i aktima Republičkog javnog tužilaštva, Državnog veća tužilaca i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

Istraživanje koje je sprovedeno u 13 javnih tužilaštva pokazalo je da većina javnih tužilaca i njihovih zamenika (68%) smatra da građani nemaju dovoljno poverenja u rad javnog tužilaštva.

 

Kao uzrok negativne percepcije građana javni tužioci vide nedovoljno znanje novinara o radu javnog tužilaštva i relevantnim procesnim institutima (38%), kao i netačno predstavljanje rada tužilaštva u medijima (29%), dok tendenciozno i netačno predstavljanje rada tužilaštva u medijima percipira 17%.

 

Na konferenciji je istaknuto da je prilikom procene da li treba objaviti određenu informaciju potrebno uvažiti postojanje pretpostavke javnog interesa da javnost bude informisana o radu organa javne vlasti.

 

Kako je navedeno, jedan od opravdanih razloga za uskraćivanje informacije može biti zaštita privatnosti građana. U slučaju objavljivanja informacije o radu javnih tužilaštava, zaštita privatnosti je u bliskoj vezi sa pravom na pretpostavku nevinosti.

 

Pomoćnik generalnog sekretara u kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Zlatko Petrović je naveo da mediji u Srbiji često objavljuju podatke iz predistražnog postupka i da se pretpostavlja da su podaci iz njihove nadležnosti procureli, ali da se u medijima često nalaze i netačne informacije za koje se može posumnjati da potiću iz istrage, ali da u oba slučaja izostaje odgovornost.

 

On je kao primer "kompromitacije" podataka o ličnosti građana naveo da su podaci integrisanog zdravstvenog sistema bili dostupni onlajn na serveru Telekoma.

 

On je rekao da se reakcija nadležnih u tom slučaju prepričava kao anegdota. "U razgovoru sa pomoćnikom ministra dobio sam odgovor: 'Uhvatili ste se za tu jednu odredbu Ustava. Stvarno, nije u redu'", naveo je Petrović.

 

Izvor: Beta

Foto: Shutterstock.com

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA