Obrazovanje odraslih      

Objavljeno : 24.11.2010. | Ažurirano : 26.11.2010. Štampa El. pošta bookmark
 

Zakon o obrazovanju odraslih, čije je usvajanje najavljivano prošle godine, još se nije našao pred Vladom Srbije. Taj akt je deo reforme sistema obrazovanja koji bi trebalo da definiše mogućnosti obrazovanja i učenja odraslih i tako odgovori na potrebe tržišta rada, stvarajući resurse za modernizaciju i ubrzani razvoj Srbije.

 

Razlika između potražnje za kvalifikovanom radnom snagom i ponude na tržištu rada u Srbiji prepreka je razvoju privrede i uvođenju stranih direktnih investicija u zemlju. Na takvo stanje na tržištu rada u Srbiji ukazala je i Evropska komisija u Izveštaju o napretku Srbije u procesu evrointegracije za 2010. godinu.

 

Vlada Srbije usvojila je Strategiju obrazovanja odraslih krajem 2006. godine, a Akcioni plan za njeno sprovođenje trebalo je da bude usvojen do kraja aprila 2007. godine. Međutim, on je usvojen dve godine kasnije. U isto vreme krenulo se u izradu Nacrta zakona o obrazovanju odraslih koji je najavljivan do kraja 2009. godine. Oformljena je i radna grupa za izradu Nacrta zakona, organizovano je više savetovanja, konferencija i sastanaka na tu temu. Zakon, međutim, do danas Vlada nije predložila parlamentu na usvajanje.

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partneri

FES
GIZ
GIZ saradnja
Argus
Holandska ambasada

05.05.2014, Beograd
Organizator: Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Ivan Cvejić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA