EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


 

EU preradi 40% otpada, Srbija ni procenat      

Objavljeno : 06.03.2013. Štampa El. pošta bookmark
 

U Evropskoj uniji u 2011. godini reciklirano je ili kompostirano 40% komunalnog otpada prema 27% u 2001, pri čemu se najviše recikliralo u Nemačkoj a najviše kompostiralo u Austriji, najviše otpada u Bugarskoj i Rumuniji završilo je na deponijama a Danska je prednjačila sa spaljivanjem. U Srbiji, prema podacima iz novog izveštaja Evropske statističke službe, 100% otpada ide na deponije, kao i u Bosni i Hercegovini (BiH) i Makedoniji.Zvanične evropske statistike pokazuju da je u 2011. godini u 27 članica EU prikupljeno 503 kilograma komunalnog otpada po stanovniku od čega je tretirano 486 kilograma. Na nivou EU 37% otpada završilo je na deponijama, 23% u spalionicama, 25% je reciklirano a 15% kompostirano.

 

U 2001. godini je 56% ukupnog otpada u EU upućeno na deponije, 17% je spaljeno i isto toliko reciklirano a 10% kompostirano.

 

Razlike u EU

 

Količina komunalnog otpada, koji u najvećoj meri čini otpad iz domaćinstava ali može da uključuje i smeće koje prave mali biznis i institucije, razlikuje se od zemlje do zemlje i kreće se od manje od 400 do više od 700 kilograma po stanovniku.

 

Najviše komunalnog otpada po stanovniku prikupi se u Danskoj, 718 kilograma, a slede Luksemburg, Kipar i Irska sa po između 600 i 700 kilograma i Nemačka, Holandija, Malta, Austrija, Italija, Španija, Francuska, Velika Britanija i Finska sa između 500 i 600 kilograma po stanovniku.

 

Između 400 i 500 kilograma otpada po stanovniku prikupljeno je u Grčkoj, Portugaliji, Belgiji, Švedskoj, Litvaniji i Sloveniji a po manje od 400 kilograma u Mađarskoj, Bugraskoj, Rumuniji, Letoniji, Slovačkoj, Češkoj, Poljskoj i Estoniji.

 

Članice EU se razlikuju i po načinu tretiranja i podaci Eurostata pokazuju da se u Nemačkoj reciklira 45% ukupno tretiranog otpada, u Irskoj 37%, Belgiji 36%, Sloveniji 34%, Švedskoj 33%, Holandiji 32%, Danskoj 31%.

 

Najmanje se u EU reciklira, odnosno izdvaja iz otpada, prerađuje i ponovo koristi, u Rumuniji - samo procenat prikupljenog komunalnog otpada. Jednocifreni procenat reciklaže u ukupnom tretiranju otpada beleži se i u Bugarskoj, Slovačkoj i na Malti.

 

Istovremeno se najviše kompostira u Austriji - 34% ukupno tretiranog otpada, a slede Holandija sa 28%, Belgija i Luksemburg sa po 20% i Španija i Francuska sa po 18%. U Rumuniji i na Malti otpad se uopšte ne kompostira.

 

Kompostiranje je proces prirodnog raspadanja organskih materija u kojem se mikroorganizmima obezbeđuju uslovi za razgradnju sa ciljem dobijanja organskog đubriva odnosno komposta.

 

Više od polovine komunalnog otpada tretira se recikliranjem i kompostiranjem u Nemačkoj (63%), Austriji (62%), Holandiji (61%) i Belgiji (57%).

 

Danska je u 2011. godini spaljivala 54% otpada, Švedska 51%, Belgija 42%, Luksemburg i Holandija po 38% a Nemačka 37% dok je Rumunija 99% komunalnog otpada upućivala na deponije, Bugarska 94%, Malta 92% a Letonija i Litvanija po 88%.

 

Kandidati za EU slabo recikliraju

 

Eurostatov izveštaj obuhvatio je i zemlje na putu ka EU, kao i tri članice Evropskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA).

 

Podaci za Srbiju pokazuju da je u 2011. godini po stanovniku prikupljen 361 kilograma komunalnog otpada od čega je 281 kilogram tretiran tako što je sve upućeno na deponije.

 

Hrvatska, koja 1. jula ulazi u EU, te godine je prikupila 373 kilograma otpada po stanovniku i tretirala 371 kilogram od čega 92% na deponijama, 8% je reciklirano a 1% kompostiran.

 

Sav komunalni otpad prikupljen 2011. godine u Makedoniji i BiH završio je na deponijama dok je Turska 1% kompostirala a sve ostalo je takođe otišlo na deponije.

 

Od članica EFTA, Island najviše otpada tretira na deponijama (73%) a Norveška i Švajcarska spaljivanjem - 57% odnosno 50%.

 

Izvor: Euractiv.rs

Foto: Sxc.hu

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike

luxemburg mali
CAN Europe

20.04.2017, Beograd
Organizator: EU info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA