EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


 

EFSA: Pesticidi štetni za pčele      

Objavljeno : 17.01.2013. Štampa El. pošta bookmark
 

Tri pesticida koja se koriste u mnogim zemljama u svetu za zaštitu useva predstavljaju rizik za pčele, zaključuje se u istraživanju Evropske agencije za bezbednost hrane (EFSA), u kome se, međutim, njihova upotreba ne dovodi u vezu sa propadanjem kolonija pčela. EFSA je saopštila da zbog nepotpunih podataka nije mogla da proceni rizike u nekim slučajevima upotrebe pesticida. Proizvođači pesticida uglavnom ističu da su nalazi te evropske agencije neodređeni i da ne pružaju osnovu za osporavanje dozvola za sporne proizvode.

 

Francuska je strahujući zbog uticaja neonikotinoida na pčele, jednog od najkorišćenijih insekticida u svetu, u junu 2012. povukla odobrenje za "kruzer OSR" (Cruiser OSR) švajcarske kompanije Sindženta (Syngenta) koji se koristi za tretiranje semena uljane repice.

 

Nakon tog koraka Francuske i objavljivanja više istraživanja koja su ukazivala na štetno delovanje pesticida na pčele, Evropska komisija je zatražila od EFSA da prouči uticaj tri pesticida na pčele sa težištem na "akutnom i hroničnom" uticaju na opstanak ili razvoj kolonija pčela, uticaju na larve i ponašanje pčela, i posledicama doza koje nisu smrtonosne ali bi mogle škoditi pčelama.

 

Evropska agencija je analizirala tri pesticida - klotianidin i imidakloprid koje uglavnom proizvodi Bajerov ogranak za poljoprivredu Bajer kropsajens (Bayer CropScience) i tiametoksam, aktivnu supstancu u Sindžentinom "kruzeru OSR".

 

Analiza je bila usmerena na tri vrste izlaganja pčela pesticidima - izloženost ostacima u nektaru i polenu, izloženost prašini koja nastaje prilikom sejanja tretiranog semena ili primene granula i izlaganje ostacima u tečnosti koje izlučuju tretirane biljke.

 

EFSA je zaključila da je u slučaju ostaka pesticida u polenu i nektaru prihvaljtiva samo upotreba tih hemijskih supstanci na usevima koji ne privlače pčele, poput šećerne repe. To bi isključivalo upotrebu u slučaju kukuruza, uljane repice i suncokreta, navodi portal EurActiv.com.

 

Kontaminirana prašina prilikom setve takođe predstavlja rizik za pčele, navodi se u mišljenju EFSA.

 

U slučaju izlučene biljne tečnosti potpuno procena postoji samo kada je reč o kukuruzu tretiranom tiametoksamom. U tom slučaju, istraživanja na terenu pokazuju "akutan uticaj" na pčele izložene supstanci kroz biljnu tečnost.

 

Evropski naučnici, međutim, nisu pronašli nikakvu vezu između upotrebe pesticida i kolapsa kolonija pčela, čiji se broj brzo smanjuje proteklih godina u Evropi i Severnoj Americi.

 

"Zbog nepotpunih podataka EFSA nije bila u stanju da donese konačne procene o dugoročnim rizicima za opstanak kolonija i njihov razvoj... i zato nije moguće dati zaključke u vezi sa kolapsom kolonija", navodi se u saopštenju te evropske agencije.

 

EFSA je saopštila da zbog nepoptunih podataka nije bila u mogućnosti da proceni rizike u nekim slučajevima dozovljene upotrebe pesticida.

 

Bajer kropsajens je u saopštenju ocenio da se nalazi EFSA ne razlikuju od zaključaka ranijih procena EU proizvoda te kompanije, u kojima je konstatovano da ne postoji "neprihvatljiv rizik" pri korišćenju tih pesticida. "Vrlo je važno da se bilo koja politička odluka u vezi sa registracijom proizvoda koji sadrže neonikotinoide zasniva na jasnim naučnim dokazima o škodljivosti proizvoda u realnim uslovima upotrebe", navodi se u saopštenju te kompanije.

 

U istraživanju britanske Agencije za istražianja o hrani i životnoj sredini, objavljenom prošle godine, zaključeno je da nema dokaza da upoteba neonikotinoida može da izazove kolaps cele konolnije pčela.

 

Generalni sekretar Evropske asocijacije za seme (ESA) Garlih fon Esen (Garlich von Essen) ocenio je da se EFSA usredsređuje uglavnom na teortetske, potencijalne rizike za pčele i da ukazuje na nepotpunost podataka. "Ipak, ne postoje zahtevi za prikupljanje takvih podataka u trenutku odobravanja (proizvoda) a oni nisu ni deo postojećih dogovorenih standarda", naveo je on.

 

U saopštenju ESA se dodaje da su prilikom izrade mišljenja rezultati nezavisnih istraživanja zanemarena u velikoj meri. To se pre svega odnosi na nalaze koji pokazuju da se sa potencijalnim rizicima može izaći na kraj i to kroz dobre poljoprivredne prakse i odgovorno upravljanje.

 

Proizvođači pesticida uglavnom ukazuju na neodređenost nalaza EFSA koji, prema njihovom mišljenju, ne pružaju osnovu za osporavanje dozvola za te hemikalije.

 

"Povalčenje pesticida sa neonikotinoidima samo na osnovu mogućeg rizika ne može doprineti sveukupnom poboljašnju zdravlja pčela već bi nanelo veliku štetu poljoprivredi i proizvodnji hrane u Evropi", rekao je šef evropskog lobija proizvođača pesticida ECPA Fridhelm Smider (Friedhelm Schmider).

 

U izveštaju koji je objavljen 15. januara a pripremljen je po narudžbini ECPA i udruženja evropskih poljoprivrednika COPA-COGECA, navodi se da je su zahvaljujući upotrebi ova tri pesticida prihodi od prodaje useva u EU za 2 milijarde evra veći godišnje i da bi se izgubilo 50.000 radnih mesta ako bi se zabranili.

 

Izvor: EurActiv.com

Foto: sxc.hu

Linkovi

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike

luxemburg mali
CAN Europe

25.03.2017, Rim
Organizator: Evropska unija
6 - 8.4.2017, Budimpešta
Organizator: Evropska dunavska akademija
08.03.2017, Beograd, Niš
Organizator: EU info centar, UN u Srbiji, EU info kutak
02.03.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
23.03.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA