EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


EFSA: Pesticidi štetni za pčele      

Objavljeno : 17.01.2013. Štampa El. pošta bookmark
 

Tri pesticida koja se koriste u mnogim zemljama u svetu za zaštitu useva predstavljaju rizik za pčele, zaključuje se u istraživanju Evropske agencije za bezbednost hrane (EFSA), u kome se, međutim, njihova upotreba ne dovodi u vezu sa propadanjem kolonija pčela. EFSA je saopštila da zbog nepotpunih podataka nije mogla da proceni rizike u nekim slučajevima upotrebe pesticida. Proizvođači pesticida uglavnom ističu da su nalazi te evropske agencije neodređeni i da ne pružaju osnovu za osporavanje dozvola za sporne proizvode.

 

Francuska je strahujući zbog uticaja neonikotinoida na pčele, jednog od najkorišćenijih insekticida u svetu, u junu 2012. povukla odobrenje za "kruzer OSR" (Cruiser OSR) švajcarske kompanije Sindženta (Syngenta) koji se koristi za tretiranje semena uljane repice.

 

Nakon tog koraka Francuske i objavljivanja više istraživanja koja su ukazivala na štetno delovanje pesticida na pčele, Evropska komisija je zatražila od EFSA da prouči uticaj tri pesticida na pčele sa težištem na "akutnom i hroničnom" uticaju na opstanak ili razvoj kolonija pčela, uticaju na larve i ponašanje pčela, i posledicama doza koje nisu smrtonosne ali bi mogle škoditi pčelama.

 

Evropska agencija je analizirala tri pesticida - klotianidin i imidakloprid koje uglavnom proizvodi Bajerov ogranak za poljoprivredu Bajer kropsajens (Bayer CropScience) i tiametoksam, aktivnu supstancu u Sindžentinom "kruzeru OSR".

 

Analiza je bila usmerena na tri vrste izlaganja pčela pesticidima - izloženost ostacima u nektaru i polenu, izloženost prašini koja nastaje prilikom sejanja tretiranog semena ili primene granula i izlaganje ostacima u tečnosti koje izlučuju tretirane biljke.

 

EFSA je zaključila da je u slučaju ostaka pesticida u polenu i nektaru prihvaljtiva samo upotreba tih hemijskih supstanci na usevima koji ne privlače pčele, poput šećerne repe. To bi isključivalo upotrebu u slučaju kukuruza, uljane repice i suncokreta, navodi portal EurActiv.com.

 

Kontaminirana prašina prilikom setve takođe predstavlja rizik za pčele, navodi se u mišljenju EFSA.

 

U slučaju izlučene biljne tečnosti potpuno procena postoji samo kada je reč o kukuruzu tretiranom tiametoksamom. U tom slučaju, istraživanja na terenu pokazuju "akutan uticaj" na pčele izložene supstanci kroz biljnu tečnost.

 

Evropski naučnici, međutim, nisu pronašli nikakvu vezu između upotrebe pesticida i kolapsa kolonija pčela, čiji se broj brzo smanjuje proteklih godina u Evropi i Severnoj Americi.

 

"Zbog nepotpunih podataka EFSA nije bila u stanju da donese konačne procene o dugoročnim rizicima za opstanak kolonija i njihov razvoj... i zato nije moguće dati zaključke u vezi sa kolapsom kolonija", navodi se u saopštenju te evropske agencije.

 

EFSA je saopštila da zbog nepoptunih podataka nije bila u mogućnosti da proceni rizike u nekim slučajevima dozovljene upotrebe pesticida.

 

Bajer kropsajens je u saopštenju ocenio da se nalazi EFSA ne razlikuju od zaključaka ranijih procena EU proizvoda te kompanije, u kojima je konstatovano da ne postoji "neprihvatljiv rizik" pri korišćenju tih pesticida. "Vrlo je važno da se bilo koja politička odluka u vezi sa registracijom proizvoda koji sadrže neonikotinoide zasniva na jasnim naučnim dokazima o škodljivosti proizvoda u realnim uslovima upotrebe", navodi se u saopštenju te kompanije.

 

U istraživanju britanske Agencije za istražianja o hrani i životnoj sredini, objavljenom prošle godine, zaključeno je da nema dokaza da upoteba neonikotinoida može da izazove kolaps cele konolnije pčela.

 

Generalni sekretar Evropske asocijacije za seme (ESA) Garlih fon Esen (Garlich von Essen) ocenio je da se EFSA usredsređuje uglavnom na teortetske, potencijalne rizike za pčele i da ukazuje na nepotpunost podataka. "Ipak, ne postoje zahtevi za prikupljanje takvih podataka u trenutku odobravanja (proizvoda) a oni nisu ni deo postojećih dogovorenih standarda", naveo je on.

 

U saopštenju ESA se dodaje da su prilikom izrade mišljenja rezultati nezavisnih istraživanja zanemarena u velikoj meri. To se pre svega odnosi na nalaze koji pokazuju da se sa potencijalnim rizicima može izaći na kraj i to kroz dobre poljoprivredne prakse i odgovorno upravljanje.

 

Proizvođači pesticida uglavnom ukazuju na neodređenost nalaza EFSA koji, prema njihovom mišljenju, ne pružaju osnovu za osporavanje dozvola za te hemikalije.

 

"Povalčenje pesticida sa neonikotinoidima samo na osnovu mogućeg rizika ne može doprineti sveukupnom poboljašnju zdravlja pčela već bi nanelo veliku štetu poljoprivredi i proizvodnji hrane u Evropi", rekao je šef evropskog lobija proizvođača pesticida ECPA Fridhelm Smider (Friedhelm Schmider).

 

U izveštaju koji je objavljen 15. januara a pripremljen je po narudžbini ECPA i udruženja evropskih poljoprivrednika COPA-COGECA, navodi se da je su zahvaljujući upotrebi ova tri pesticida prihodi od prodaje useva u EU za 2 milijarde evra veći godišnje i da bi se izgubilo 50.000 radnih mesta ako bi se zabranili.

 

Izvor: EurActiv.com

Foto: sxc.hu

Linkovi

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA