Konkurs za najbolji prilog o evropskim integracijama    

Objavljeno : 04.09.2012. Štampa El. pošta bookmark
 

Delegacija Evropske komisije u Republici Srbiji, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Erste Banka raspisuju konkurs za novinare za najbolji medijski prilog o procesu evropskih integracija u Srbiji u periodu od 1. januara do 31. decembra 2012. godine. Konkurs je otvoren za sve novinare štampanih i elektronskih medija registrovanih na teritoriji Republike Srbije.

 


Radovi treba da budu na temu evropskih integracija ili Procesa stabilizacije i pridruživanja Srbije Evropskoj uniji i njihovog uticaja na svakodnevni život građana Srbije.

 

Nagrada će se dodeljivati za priloge u 8 kategorija:

  1. Najbolji televizijski izveštaj (TV stanice, nezavisne produkcije, agencije)
  2. Najbolji radijski izveštaj (radio stanice, nezavisne produkcije, agencije)
  3. Najbolji novinski izveštaj (dnevna i periodična štampa, agencije)
  4. Najbolji prilog u lokalnom mediju (TV, radio, štampani medij)
  5. Najbolji prilog u oblasti malih i srednjih preduzeća
  6. Najbolji rad objavljen na Internetu (stranica na društvenim mrežama – Fejsbuk i Tviter, interaktivni medijski sadržaj, kviz, aplikacije, igrica...)
  7. Najbolji studentski rad/prilog objavljen u štampanom ili elektronskom mediju
  8. Najbolji prilog o projektu realizovanom u Srbiji, koji je finasirala EU


Radovi prispeli na konkurs moraju da budu objavljeni/emitovani na nekom od medija u Republici Srbiji u periodu od 1. januara do 31. decembra 2012. godine.

Radovi treba da se predaju u tri istovetna primerka (fotokopije, odnosno audio/video zapisi na audio kaseti, na CDMP3 ili DVD formatu).

 

Svaki novinar može da konkuriše samo sa jednim novinarskim radom, bilo da ga prijavi sam ili ga nominuju profesionalna novinarska udruženja, matična redakcija ili žiri. Novinari koji rade u različitim medijima mogu konkurisati u više kategorija, ali sa različitim radovima.

Radovi koji su nagrađeni na drugim konkursima u periodu trajanja ovog, neće biti u konkurenciji za nagrade.

Rok za podnošenje novinarskih radova je 31. decembar 2012. godine. U prilogu dostaviti podatke sa punim imenom i prezimenom autora, kontakt telefonom, elektronskom adresom, imenom i adresom medijske kuće u kojoj radi i datumom kada je rad objavljen.

Radove poslati na adresu:

Republika Srbija
Vlada
Kancelarija za evropske integracije
Za NOVINARSKU NAGRADU
Nemanjina 34/1
11000 Beograd

Žiri, u čijem sastavu će biti predstavnici Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Udruženja novinara Srbije, Delegacije Evropske unije u Srbiji, Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Erste Banke, do kraja januara 2013. godine proglasiće po jednog dobitnika nagrade u svakoj od osam navedenih kategorija.

Nagrada je radno-studijska poseta Briselu, gde će svaki od pobednika imati priliku da se susretne sa zvaničnicima Evropske komisije i Evropskog parlamenta i tokom poseta pripremi izveštaje koje će objaviti u svom mediju.

Konkurs je objavljen na internet prezentacijama Delegacije www.europa.rs, i Kancelarije na adresi: www.seio.gov.rs.

Za dodatne informacije kontakt osoba u Kancelariji za evropske integracije je Ivana Đurić, e-adresa: iđuric@seio.gov.rs, a u Delegaciji EU Aleksandar Đorđević, e-adresa: Aleksandar.Djorđevic@ec.europa.eu.

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike

luxemburg mali

25.03.2017, Rim
Organizator: Evropska unija
6 - 8.4.2017, Budimpešta
Organizator: Evropska dunavska akademija
08.03.2017, Beograd, Niš
Organizator: EU info centar, UN u Srbiji, EU info kutak
02.03.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
23.03.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA