marketing

DRUŠTVENE MREŽE
20.04.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
News Letter

 PROJEKTI I KONKURSI
EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter 

 


Zašto biti partner portala EurActiv.rs?

EurActiv.rs je jedini medijum u Srbiji koji partnerima omogućava otvaranje tema i sadržaja vezanih za proces evrointegracija, njihovo plasiranje u javnost u pisanom i video obliku na samom portalu (u okviru rubrika Dosije, Analize, Stavovi, Intervju), ali i organizacijom konferencija, tematskih radionica i okruglih stolova.

Partnerstvo predstavlja oblik saradnje koja se uspostavlja potpisivanjem ugovora o saradnji.

Ko može da postane partner?

bullet Privredni subjekti
bullet Unije poslodavaca
bullet Banke
bullet Državne ustanove i organizacije
bullet Organizacije civilnog društva
bullet Akademski centri
bullet Političke i interesne organizacije
bullet Sindikalne organizacije


Partnerstvo se može uspostaviti sa srpskim portalom i/ili delom mreže koji pokriva oblast interesovanja partnera ili u celokupnoj mreži.

Koji modeli saradnje su najčešći?

 

Postoje sledeći osnovni oblici partnerskog statusa sa EurActiv.rs:

bullet Generalni partner
bullet Partner rubrike
bullet Eurakter

Mogući su i drugi oblici saradnje koji se ugovaraju u skladu sa interesima pojedinačnih klijenata.

Promovisanjem na EurActiv.rs ulazite u klub kompanija koje su prepoznale vrednost ovog projekta za dugoročno pozicioniranje na evropskom tržištu.

 

Generalni partner

Generalno partnerstvo predstavlja oblik saradnje koji pored bogatog paketa usluga uključuje i poseban status prilikom organizovanja konferencija, promocija, prijema i drugih aktivnosti na kojima se okupljaju političari, privrednici, stručnjaci, finansijeri i drugi relevantni akteri u procesu evrointegracija.

Paket usluga koje smo predvideli za generalno partnerstvo obuhvata:

1. U okviru sadržaja portala:
bullet Otvaranje dve rubrike na portalu EurActiv.rs (ili podržavanje postojećih)
bullet Praćenje tema od interesa za partnera: mogućnost otvaranja po dve teme u okviru jedne rubrike (ukupno četiri teme), definisane u saradnji sa uredničkim timom EurActiv-a, koje ce EurActiv pratiti detaljno u formi dosijea
bullet Plasiranje analiza na portalu i u biltenu EurActiv.rs
bullet Plasiranje intervjua sa stručnjacima iz organizacije - pisani intervju (mogućnost video intervjua)
bullet Plasiranje saopštenja za javnost
bullet Agenda - najava dešavanja od interesa za vašu kompaniju ili instituciju
bullet Konkursi i projekti - oglašavanje konkursa do njihovog zaključivanja (najduže četiri nedelje od datuma postavljanja)


2. Vidljivost logoa i imena:
bullet na naslovnoj stranici EurActiv-a
bullet na stranici sponzorisanih rubrika
bullet u biltenu EurActiv-a
bullet vidljivost imena kompanije u tekstovima kada je to bitno

3. Direktan PR i reklamiranje:
bullet 12-nedelja kredita za onlajn kampanje za promociju događaja, izveštaja i sl. (u formi banera na portalu euractiv.rs i pominjanje imena u biltenu)

Partner rubrike

Partnerstvo predstavlja oblik saradnje na pokretanju i praćenju tema od značaja za partnera u procesu evrointegracija.

Paket usluga koje smo predvideli za partnerstvo obuhvata:

1. U okviru sadržaja portala:
bullet Otvaranje jedne rubrike na portalu EurActiv.rs (ili podržavanje postojeće)
bullet Praćenje tema od interesa za partnera: mogućnost otvaranja dve teme u okviru jedne rubrike, definisane u saradnji sa uredničkim timom EurActiv-a, koje će EurActiv pratiti detaljno u formi dosijea
bullet Plasiranje analiza - na portalu i u biltenu EurActiv.rs
bullet Plasiranje intervjua sa stručnjacima iz organizacije - pisani intervju (mogućnost video intervjua)
bullet Plasiranje saopštenja za javnost
bullet Agenda - najava dešavanja od interesa za vašu kompaniju ili instituciju ili organizaciju
bullet Konkursi i projekti - oglašavanje konkursa do njihovog zaključivanja (najduže četiri nedelje od datuma postavljanja)

2. Vidljivost logoa i imena:
bullet na naslovnoj stranici EurActiv-a
bullet na stranici otvorene rubrike
bullet u biltenu EurActiv-a
bullet vidljivost imena kompanije u tekstovima kada je to bitno

3. Direktan PR i reklamiranje:
bullet 6-nedelja kredita za onlajn kampanje za promociju događaja, izveštaja i sl. (u formi banera na portalu euractiv.rs i pominjanje imena u biltenu)

EurAkter


Status EurAktera je posebno rezervisan za organizacije civilnog društva. Ova vrsta partnerstva i saradnje omogućava organizacijama civilnog društva da predstave svoje projektne aktivnosti kroz pisane forme i sadržaje koji se plasiraju putem portala EurActiv.rs.

Status je namenjen stručnim krugovima koji svojom ekspertizom žele da ukažu na probleme u društvu kao i na pravce njihovog rešavanja.

Paket usluga koje smo predvideli za EurAkter članstvo obuhvata:

1. U okviru sadržaja portala:
bullet Plasiranje analiza - na portalu i u biltenu EurActiv.rs
bullet Plasiranje rezultata projektnih aktivnosti
bullet Plasiranje analiza - na portalu i u biltenu EurActiv.rs
bullet Plasiranje intervjua sa stručnjacima iz organizacije - pisani intervju (mogućnost video intervjua)
bullet Plasiranje saopštenja za javnost
bullet Agenda - najava dešavanja od interesa za vašu kompaniju ili instituciju
bullet Konkursi i projekti - oglašavanje konkursa do njihovog zaključivanja (najduže četiri nedelje od datuma postavljanja, a u zavisnosti od trajanja ugovora)


2. Vidljivost imena:
bullet na naslovnoj stranici EurActiv-a
bullet u biltenu EurActiv-a
bullet na promotivnim materijallima

 

Sve na jednom mestu

 

U saradnji sa novinskom agencijom BETA, EurActiv.rs nudi mogućnost objedinjavanja usluga BetaOMS servisa po povoljnim uslovima. Ovakva vrsta aranžmana se definiše posebno u skladu sa interesima klijenta.

 

EurActiv.rs nudi mogućnost zamene ili drugačijeg izbora usluga u okviru jednog paketa u dogovoru sa klijentima.


Kako do partnerstva?

Za sve informacije možete nas kontaktirati na sledeće adrese:

EurActiv Srbija
Kralja Milana 4, 11000 Beograd
tel. 00 381 11 3602 400
tel. 00 381 11 3602 435
fax. 00 381 11 3620 607
e-mail: Kontakirajte nas


 
EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA