EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


 

Ombudsman ukazao na propuste u vezi sa pravima osoba sa invaliditetom    

Objavljeno : 13.07.2012. Štampa El. pošta bookmark
 

Zaštitnik građana u preporuci upućenoj Ministarstvu za rad i socijalnu politiku je utvrdio da je ovaj organ propustio da pripremi za usvajanje tri akciona plana za periode 2007-2009; 2009-2011; 2011-2013. godine, iako je Vlada Republike Srbije 2006. godine usvojila Strategiju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji kojom je predviđena i obaveza donošenja dvogodišnjih akcionih planova radi ostvarenja ciljeva postavljenih ovim dokumentom.

 

Ovakvim postupkom, naglašava Zaštitnik građana, prava osoba sa invaliditetom su znatno otežana i usporena, što se odražava i na unapređenje njihovog položaja.

 

Zaštitnik građana je preporučio Ministarstvu da obavesti Vladu Republike Srbije o razlozima zbog kojih nije pripremilo ove dokumente.

 

Pored toga Ministarstvo, bez odlaganja, treba da preduzme sve mere i aktivnosti kako bi budući akcioni planovi bili pripremljeni u predviđenom roku i u skladu s ciljevima Strategije.

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike

luxemburg mali

18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA