Najčistije more na plažama Kipra i Hrvatske      

Objavljeno : 25.05.2012. Štampa El. pošta bookmark
 

Plaže Kipra, Hrvatske, Malte i Grčke imaju najčistiju vodu jer je više od 90% mesta za kupanje u ovim zemljama zadovoljilo najviše standarde kvaliteta i dobilo ocenu odličan. Od 82 obuhvaćene plaže na crnogorskom primorju, voda je odličnog kvaliteta na tri četvrtine plaža, a na ostalim dobrog ili zadovoljavajućeg. Sa druge strane, Holandija, Bugarska, Letonija, Luksemburg i Belgija imaju relativno mali broj kupališta koja zadovoljavaju osnovne parametre kvaliteta, naročito plaže na rekama i jezerima. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut iz 2011, 19 kontrolisanih javnih kupališta, odnosno 29.7% je u skladu sa Uredbom o klasifikaciji voda I i II klase voda što znači da se mogu koristiti za kupanje i rekreaciju. Međutim, podaci za Srbiju i EU nisu uporedivi jer ne važe isti propisi i kriterijumi za ocenu kvaliteta površinskih voda.

 

Evropska agencija za životnu okolinu i Evropska komisija objavljuju godišnji izveštaj o kvalitetu vode na više od 22.000 mesta za kupanje, uključujući mora, okean, reke i jezera, ali ne i bazene i banje. Ovogodišnji izveštaj "Kvalitet vode na evropskim kupalištima u 2011“ obuhvata 27 članica EU, Hrvatsku, Crnu Goru i Švajcarsku.

 

Gotovo sva kupališta koja su obuhvaćena istraživanjem, odnosno 92,1% ispunjavalo je u 2011. minimum standarda kvaliteta vode za kupanje predviđenih Direktivom o vodi za kupanje iz 2006. U ovu grupu spada i jezero Serpentajn u  Londonu u kome će se na predstojećoj olimpijadi plivati maraton i plivački deo triatlona.

 

Tri četvrtine svih kupališta - 77,1%  zadovoljava strože standarde kvaliteta, što je povećanje od 3,5 procentnih poena više u odnosu na 2010.

 

Gotovo sva kupališta na moru i okeanu, odnosnoi 93,1% njih ima zadovoljavajući kvalitet vode što je povećanje od jednog procentnog poena u poređenju sa prošlogodišnjim izveštajem.

 

Oko 80% vode na plažama dobilo je ocenu odličan što je takođe blagi napredak u odnosu na stanje iz prethodne godine. Loš kvalitet vode je prijavljen na oko 200 plaža, što je 1,5% morskih kupališta, ali i malo povećanje od 0,3 procentna poena.

Background

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut iz 2011. godine, od ukupnog broja kontrolisanih javnih kupališta 19 ili 29.7% je u skladu je sa Uredbom o klasifikaciji voda  I i II klase voda što znači da se mogu koristiti za kupanje i rekreaciju. Međutim, podaci za Srbiju i EU nisu uporedivi jer ne važe isti propisi i kriterijumu za ocenu kvaliteta površinskih voda.

 

Osam javnih kupališta ili 12.5%, i to u Vojvodini 6 ili 22,2% i u centralnoj Srbiji 2 ili 5,4% pokazuju odstupanje u fizičko-hemijskom pogledu od I i II klase voda. Rezultati mikrobioloških ispitivanja pokazuju da je u Srbiji prošle godine ukupno registrovano 21 ili 32,8% javnih kupališta sa mikrobiološkim odstupanjem, i to u centralnoj Srbiji 16 ili 43,2% i u Vojvodini 5 ili 18,5%.

 

Od ukupnog broja kontrolisanih površinskih voda koje se koriste za rekreaciju, u Republici Srbiji u 2011. godini ima 16 ili 25,0% površinskih voda, koje odstupaju u fizičko hemijskom i mikrobiološkom pogledu istovremeno, i to u centralnoj Srbiji 4 ili 10,8% i u Vojvodini 12 ili 44,4%.

 

U 2011. godini u Republici Srbiji nije registrovana nijedna hidrična epidemija koja se može povezati sa mikrobiološkim odstupanjem od I i II klase površinskih voda koje se koriste za rekreaciju.

 

Ocena zdravstvene ispravnosti površinskih voda koje se koriste za rekreaciju vrši se prema Uredbi o kategorizaciji vodotoka i Uredbi o klasifikaciji voda. Površinska voda se može koristiti za rekreaciju ukoliko pripada I ili II klasi voda.

 

Kad je reč o kupalištima na jezerima i rekama, 89,9% je zadovoljavajućeg kvaliteta, što je blagi pad od 0,3 procentna poena u odnosu na pretnodnu godinu. Odličan kvalitet vode ima 70,4 % kupališta što je povećanje od 9,9% u odnosu na izveštaj 2010.

 

Od 82 obuhvaćene plaže na crnogorskom primorju, voda je odličnog kvaliteta na 73% plaža, a na ostatku dobrog ili zadovoljavajućeg. Crna Gora je Komisiji prvi put 2010. podnela izveštaj o kvalitetu vode.

 

Na primer, kvalitet vode na Petrovačkoj plaži ili u Rafailovićima je odličan. U regionu Herceg Novog, od 20 plaža, voda na 60% njih je odličnog kvaliteta, 30% dobrog ili zadovoljavajućeg, a sa 10% nije uzeto dovoljno uzoraka. Na sedam plaža oko Kotora, u 2011. više od 20% vode je odlično, a ostatak kupališta ima ocenu dobar ili zadovoljavajući. To je unapređenje u odnosu na 2010, kada je kvalitet vode na svim plažama u kotorskom kraju bio zadovoljavajući.

 

Na plažama oko Bara apsolutno sve plaže imaju odličnu vodu za kupanje, dok na 13 plaža Ulcinja više od 70% vode je odličnog kvaliteta što je takođe napredak u poređenju sa 2010. kad je voda na svim plažama ocenjena sa „dobar“ ili „zadovoljavajući“.

 

Na omiljenoj destinaciji Srba u Grčkoj, Halkidikiju, od 136 plaža, više od 80% ima odličnu vodu, što je blago pogoršanje nego 2010. kad je 90% vode imalo tu ocenu.

 

Na gotovo 950 plaža koje je prijavila Hrvatska, sva voda je zadovoljavajućeg kvaliteta, a više od 90% odličnog kvaliteta.

 

Strogi standardi za plažeKomesar za životnu okolinu Janez Potočnik izrazio je zadovoljstvo što je kvalitet vode u globalu na visokom nivou i što se popravlja poslednjih godina. „Velika većina Evropljana je zabrinuta za kvalitet Evrope, i žele više informacija o tome“, dodao je on.

 


Profesor Žaklin MekGlejd (Jacqueline McGlade), izvršni direktor Evropske agencije za životnu energiju navela je da u nekim zemljama i dalje ima problema sa zagađenjem vode i plaža zbog poljoprivrede i kanalizacije.

 

Na Malti, u Rumuniji, Sloveniji i Hrvatskoj sva kupališta zadovoljavaju osnovne standarde kvaliteta.

 

Na Kipru, u Grčkoj, Irskoj, Austriji, Posljkoj, Crnoj Gori, Velikoj Britaniji, Slovačkoj, Bugarskoj, Estoniji, Portugaliji i Nemačkoj više od 95% kupališta zadovoljava obavezne vrednosti kvaliteta.

 

Kvalitet vode na najpopularnijim letnjim destinacijama je generalno dobar – više od 90% mesta za kupanje zadovoljava tražene vrednosti. U Španiji, Italiji i Potugaliji više od 80% kupališta ima odličan kvalitet vode.

 

Voda za kupanje u EU mora biti u skladu sa standardima koje predviđa Direktiva o vodi za kupanje iz 2006. a koja se mora u potpunosti primeniti do decembra 2014. Kvalitet vode se ocenjuje ocenama odličan, dobar, zadovoljavajući ili loš. Direktiva obavezuje zemlje članice da do kraja sezone kupanja 2015. godine voda u svim kupalištima ima bar zadovoljavajući nivo kvaliteta.

 

Nova direktiva je stroža u poređenju sa prethodnom regulativom iz 1975. jer predviđa da članice redovno obaveštavaju o prisustvu ešerihije i crevnog enterokokusa. Ove bakterije mogu biti pokazatelj zagađenja, uglavnom iz kanalizacije ili od životinjskog izmeta.

 

Prema direktivi, voda na plažama na moru je odličnog kvaliteta ako se u najmanje devet uzoraka od deset u 100 mililitara vode izbroji do 250 ešerihija koli, a najviše do 100 enterokokusa. Direktivom je predviđeno i odokativno ocenjivanje kvaliteta vode, u smislu prisustva prljavštine ili stakla.

 

Ako se gleda globalno, kvalitet vode za kupanje značajno se popravio u EU od 1990. Broj priobalnih mesta koja nisu u skladu sa standardima koje predviđa Direktiva o vodi za kupanje opao je sa 9,2% kupališta u 1990. do 1,5% u 2011. Broj takvih kupališta na rekama i jezerima smanjio se sa 11,9% u istraživanju pre 12 godina, do 1,5% u 2011. što je najniži procenat do danas.

 

Dve trećine mesta za kupanje su plaže na moru i okeanu, a ostatak plaže na jezerima i rekama. Najviše plaža je u Italiji, Grčkoj, Francuskoj i Španiji, dok Nemačka i Francuska prednjače po broju plaža na jezerima i rekama.

 

Izvor: EurActiv.rs

Foto: Sxc.hu

Linkovi

EU

Evropska agencija za životnu sredinu: "Izveštaj o kvalitetu vode za kupanje u Evropi u 2011"

 

Evropska agencija za životnu sredinu: Pregled kvaliteta vode za kupanje

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA