EU i SAD uzajamno priznale status povlašćenog trgovca      

Objavljeno : 07.05.2012. Štampa El. pošta bookmark
 

Kompanije iz EU i SAD koje imaju status povlašćenog trgovca od 1. jula će imati pravo na jednostavnije carinske procedure u transatlantskoj trgovini. Ove statuse izdaju ovlašćena tela, a njima se garantuje da kompanije vode poslovnu politiku koja ne predstavlja rizik po bezbednost. EU i SAD su zvanično 4. maja potpisale ugovor kojim jedna drugoj priznaju pravo povlašćenog trgovca što znači da će kompanije sa obe strane okeana imati manje troškove zbog brže kontrole i uprošćenih procedura na carini. Uzajamno priznavanje statusa povlašćenog trgovca će takođe smanjiti rizik od terorističkog napada budući da će se carinici fokusirati na rizične pošiljke.

 

SAD su za EU, i obrnuto, strateški važan trgovinski partner budući da je trgovinska razmena u 2011. dostigla blizu 500 milijardi evra. Odluka dve strane će dodatno povećati prostor za trgovinu i ukloniti prepreke u trgovini, ali tako da se se ne dovode u pitanje bezbednosni standardi na carini na bilo kojoj strani Atlantika.

 

Prema ovom sporazumu EU i SAD će jedna drugoj dati status sertifikovanog povlašćenog operatera. Trenutno u EU oko pet hiljada kompanija ima status povlašćenog ekonomskog operatera i taj broj raste iz godine u godinu.

 

Taj status koji kompanije dobiju u jednoj zemlji članici im omogućava da zatraže u drugoj zemlji povlašćeni tretman na carini. Kompanije koje u EU imaju ovaj status imaće korist od izvoza na američko tržište, dok će EU recipročno ista prava dati kompanijama koje imaju sertifikat Američkog carinsko-trgovinskog partnerstva za borbu protiv terorizma. Uzajamno priznavanje smanjuje mogućnost da standardi na carini budu neusaglašeni.

 

Evropske kompanije od 2008. mogu da se prijave za status povlašćenog ekonomskog operatera kako bi na carini ušle u jednostavniju proceduru i lakše usvojile bezbednosne standarde EU.

 

Ovaj status znači da kompanija u međunarodnoj trgovini vodi bezbednu i pouzdanu poslovnu politiku. Takve kompanije su za inostrane kupce pouzdan partner kad je reč o carinskim proverama.

 

Manje provera na carini ubrzava protok robe i smanjuje troškove transporta preko Atlantika. Takođe, olakšan je i posao carinskim službama koje će sada moći da se usredsede na visoko rizične transakcije.

 

Uzajamno priznavanje statusa povlašćenog trgovca takođe povećava bezbednost građana jer smanjuje rizik od terorističkih napada. Takođe, provere kontejnera sa robom će biti efikasnije, a kompanije će ostvariti velike uštede, naročito mala i srednja preduzeća.

 

EU želi da njeni najveći trgovinski partneri priznaju status povlašćenog ekonomskog operatera koje imaju kompanije u EU kako bi u budućnosti međunarodna razmena postala još bezbednija. Švajcarska, Norveška i Japan priznaju povlašćeni status evropskih kompanija, a ispituju se mogućnosti o potpisivanju sličnog ugovora sa Kinom.

 

Izvor: EurActiv.rs

Foto. Sxc.hu

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike

luxemburg mali

25.03.2017, Rim
Organizator: Evropska unija
6 - 8.4.2017, Budimpešta
Organizator: Evropska dunavska akademija
08.03.2017, Beograd, Niš
Organizator: EU info centar, UN u Srbiji, EU info kutak
02.03.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
23.03.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA