Ministri EU podržali mere za jačanje budžetske discipline      

Objavljeno : 05.10.2011. Štampa El. pošta bookmark
 

Članice evro zone neće ubuduće više moći bez posledica da ignorišu upozorenja Evropske komisije da izmene svoje budžetske politike. Nakon Evropskog parlamenta i ministri finansija EU su odobrili predlog seta zakona za jačanje budžetske discipline koji će omogućiti da se kazne one članice koje se ogluše o upozorenja Komisije.

 

Na osnovu tih zakona čiji je cilj jačanje Pakta za stabilnost EU, evropski komesar za ekonomska pitanja Oli Ren (Olli Rehn) će moći da donese odluku da kazni članice koje ne budu disciplinovane u pogledu javnog duga i deficita. Ograničenja budžetskog deficita i javnog duga za članice evro zone i sada postoje, ali je procedura kažnjavanja složena i spora.

 

"Od sada, ova nova sredstva su u funkciji i komesar je obećao da će ih iskoristiti", rekao je 4. oktobra Renov portparol Amadeu Altafaj u Luksemburgu gde je održan sastanak ministara finansija. "To je ogroman korak u prevenciji u okviru Pakta za stabilnost", dodao je on.

 

Zahvaljujući novim merama, kazne će se više automatski i brže primenjivati nego ranije, ali ne u potpunosti. Predviđene su "korektivne" mere za članice čiji je javni deficit prešao 3% bruto domaćeg proizvoda i "preventivne" mere uz mogućnost sankcija za članice čiji se deficiti približe tom nivou, a koje ne preduzimaju mere da spreče premašivanje tog limita.

 

Načelan dogovor o merama je postignut 20. septembra nakon intenzivnih pregovora sa Evropskim parlamentom, koji je zatim 28. septembra izglasao te zakone. Ministri su u načelu odobrili mere, koje još treba i zvanično da usvoji Savet ministara EU, što će i učiniti bez rasprave čim predlozi zakona budu prevedeni na sve zvanične jezike.

 

Pre postizanja dogovora neke članice na čelu s Francuskom su tražile da upućivanje upozorenja nekoj članici mora prethodno da odobri Savet ministara EU. Predstavnici Evropskog parlamenta su strahovali da će to omogućiti nezvanične dogovore na osnovu kojih će članice moći da izbegnu izmene budžetske politike.

 

Umesto toga, odlučeno je da će za blokiranje upozorenja vladama zemalja evro zone biti potrebna većina, čime je procedura kažnjavanja olakšana. U slučaju da članice izglasaju da se odbaci upozorenje, one će morati odluku da obrazlože na javnoj sednici Evropskog parlamenta.

 

Evropski parlament je izdejstvovao pravo da pozove na saslušanje ministre finansija iz zemalja kojima je upućeno upozorenje. Članice su to dugo odbijale. Dogovoreno je i da Komisija može da prilikom istraživanja o izvorima makroekonomske nestabilnosti istraži ne samo zemlje koje imaju budžetski deficit već i one sa suficitom.

 

Zemlje članice će morati da usvoje višegodišnje budžetske programe, kako bi se osiguralo da će se ostvariti srednjeročni budžetski ciljevi koji su zacrtani na nivou EU.

 

Mere treba da omoguće bolju koordinaciju kako bi se izbeglo stvaranje neravnoteže i osigurale stabilne javne finansije, što sve treba da pomogne EU da funkcioniše dugoročno.

 

Četiri zakona odnose se na jačanje budžetske discipline u okviru Pakta za stabilnost i rast EU kako bi se smanjili javni dugovi u članicama i visoki deficiti. To podrazumeva veći nadzor budžetskih politika i mere da se članice doslednije i u ranoj fazi primoraju da preduzmu neophodne korake.

 

Dva zakona se odnose na proširivanje nadzora nad ekonomskim politikama članicama kako bi se rešavale makroekonomske neravnoteže. Biće uveden i sistem uzbunjivanja za rano otkrivanje neravnoteža, kao i procedure za članice koje pređu dozvoljena ograničenja javnog duga i deficita.

 

Nove mere uvedene su s namerom da se doslednije poštuju kriterijumi o ograničenju deficita i zaduživanja predviđenih Paktom o stabilnosti i rastu EU.

 

Prva grupa preventivnih mera odnosi se na poštovanje srednjoročnih budžetskih ciljeva kroz uvođenje ograničenja u potrošnji. Ova odredba podrazumeva da rast potrošnje ne sme da pređe srednjoročni rast BDP-a. Ovom odredbom se osigurava da eventulani rast prihoda ne sme da ode u potrošnju, vec za finansiranje dela duga.

 

Ako članica evrozone nije usvojila srednjoročne budžetske ciljeve i postoji značajno odstupanje u njenoj potrošnji, bila bi predviđena kazna u vidu izdvajanja 0,2 % BDP na poseban račun.

 

Korektivne mere, koje se odnose na prekomerni deficit, stavljaju naglasak na kriterijume zaduživanja predviđene Paktom o stabilnosti i rastu EU. Prema ovim kriterijumima, dug zemalja članica EU ne sme da pređe 60% BDP-a. Nove mere zahtevaju da zemlja preduzme sve korake da dug vrati na dozvoljen nivo čak i u slučaju da je deficit ispod dozvoljenih 3% BDP-a.

 

Kako bi se utvrdilo da li se dug smanjuje prema dozvoljenoj granici od 60% BDP-a, uvode se jasni ciljevi.

 

Smatraće se da se dug uspešno smanjuje ako se prekoračenje duga iznad dozvoljenih 60% BDP u periodu od tri godine smanjuje po stopi od jedne dvadesetine.

 

Izvor: AFP i EurActiv.rs

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA