Statistički portret nove članice EU      

Objavljeno : 29.06.2013. | Ažurirano : 01.07.2013. Štampa El. pošta bookmark
 

Hrvatska ima manju zaposlenost i veću nezaposlenost nego Evropska unija, posebno među mladima, u poljoprivredi u Hrvatskoj radi dva puta veći procenat ukupno zaposlenih nego u EU a Unija ima za desetak procentnih poena veći udeo zaposlenih u uslugama nego Hrvatska. Statistički podaci pokazuju slične demografske prilike u EU i Hrvatskoj. Procenjuje se i da će uticaj Hrvatske na evropsku ekonomiju biti manji u odnosu na promene koje će doneti u teritoriji i broju stanovnika EU i da će udeo Hrvatske u evropskom bruto domaćem proizvodu biti 0,33%.Prema analizi francuskog Instituta za međunarodne i strateške odnose (IRIS), objavljenoj u maju 2013, uticaj Hrvatske na evropsku ekonomiju će biti manji u odnosu na promene koje će doneti u teritoriji i broju stankovnika EU, pošto je reč o, prema standardima EU reč o relativno siromašnoj zemlji.

 

Hrvatska će po ulasku u EU činiti 1,26 odsto evropske teritorije, a njen udeo u broju stanovnika Unije biće 0,86 odsto.

 

Prema IRIS-u, udeo Hrvatske u evropskom BDP-u biti 0,33% ako se uzmu predviđanja za 2013. da će hrvatski BDP biti 44,238 milijardi evra, a evropski 13.130 milijardi evra.

 

Hrvatski BDP po stanovniku u 2012. je 10.300 evra i 2,48 puta je manji u odnosu na EU gde je iznosio 25.600 evra.

 

U 2012. godini Hrvatska je ubeležila pad privrednih aktivnosti od 2% dok je BDP 27-člane Unije pao za 0,3%.

 

Evropska komisija u prolećnim ekonomskim prognozama navodi da bi u 2013. godini pad privrednih aktivnosti u Hrvatskoj mogao da bude čak 1%. U 2014. Komisija očekuje samo neznatan rast hrvatskog BDP od 0,2%.

 

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u novim prognozama u 2013. očekuje pad BDP Hrvatske za 0,3%, nakon što je u januaru prognozirala rast od 0,8%. Ekonomski rast bi Hrvatska, prema EBRD, trebalo da ubeleži 2014, od 1,9%.

 

Međunarodni monetarni fond (MMF) u prognozama iz aprila ove godine Hrvatskoj za 2013. godinu predviđa pad BDP od 0,2% a u 2014. rast od 1,5%.

 

Po inflaciji je Hrvatska "blizu" EU i u maju 2013. godine je imala inflaciju od 1,8% prema 1,6% u Uniji, objavila je Evropska komisija pred ulazak Hrvatske u EU 1. jula.

 

Kada je reč o trgovini, na izvoz u EU odlazi 58,5% hrvatskog izvoza u poređenju sa 63% izvoza 28-člane Unije.

 

Prema zvaničnim statistikama, Hrvatska je u 2012. izvezla u svet robu za 3,9 milijardi evra a uvezla za 6,1 milijardu. Istovremeno je izvoz iz EU vredeo 1.679 milijardi evra a uvoz 1.791 milijardu.

 

Sredstva EU

 

Nakon ulaska u Europsku uniju, Hrvatskoj će, umesto pretpristupnih fondova, biti na raspolaganju kohezioni i strukturni fondovi.

 

U drugoj polovini 2013. godine, ukupna odobrena sredstva Europske unije za Hrvatsku iznose 687,5 miliona eura, od čega će 449,4 miliona biti iz strukturnih i kohezionog fonda.

 

Uplate Hrvatske u budžet EU u drugoj polovini ove godine procenjuju se na 267,7 miliona eura, što je trostruko manje od iznosa koji Hrvatska ima na raspolaganju u 2013. godini.

 

Prema višegodisnjem finansijskom okviru, ukupno planirana sredstva za Hrvatsku u sedmogodisnjem razdoblju od 2014-2020. godine trebalo bi da iznose 13,7 milijardi eura, podaci su Delegacije EU u Hrvatskoj.

 

Ulaskom u EU Hrvatska neće postati automatski članica evro zone ili šengenskog prostora, već mora da ispuni određene kriterijume za to, što može trajati više godina.


U poljoprivredi radi 11% zaposlenih

 

Bezmalo 11% zaposlenih u Hrvatskoj radi u poljoprivredi, što je nešto više nego dva puta više u EU sa 27 i EU sa 28 članica. U industriji u Hrvatskoj radi gotovo 28% zaposlenih a u EU 24,5%, dok u uslugama u Hrvatskoj radi 61% zaposlenih, za devet procentnih poena manje nego u EU.

 

Stopa zaposlenosti, prema podacima za poslednji kvartal 2012, u EU je 64,2% za 27-članu i 64,1% za 28-članu dok je u Hrvatskoj 48,7%. I u Uniji i u Hrvatskoj stopa zaposlenosti, koja pokazuje udeo zaposlenih u ukupnoj populaciji starosti od 15 do 64 godine, veća je kod muškaraca nego kod žena.

 

Stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj u aprilu je bila 18,1% a u EU 11% pri čemu je stopa nezaposlenosti među mlađima od 25 godina u Hrvatskoj 52% ili dva puta veća nego u Uniji.

 

Takođe Hrvatska ima manje onih koji rade sa nepunim radnim vremenom (6% prema više od 19% u EU) i neznatno dužu radnu nedelju nego EU - 40,9 časova prema 40,4.

 

Članicama EU je ostavljena mogućnost da uvedu prelazni period tokom koga će, zavisno od ekonomskih prilika i potreba, postepeno otvoriti svoje tržište rada za građane iz nove članice, a taj period može najduže biti sedam godina.

 

Slovenija je najavila da će uvesti dvogodišnji prelazni period, dok će Irska otvoriti svoje tržište odmah po ulasku Hrvatske.

 

Slična demografska kretanja u EU i Hrvatskoj

 

Hrvatska dr ne razlikuje mnogo od zemalja EU, među kojima će i sama biti za nekoliko dana, po broju sklopljenih brakova i razvoda ali se u EU znatno više dece nego u Hrvatskoj rađa van braka. EU ima veći procenat visokoobrazovanih nego Hrvatska ali i u Uniji i u novoj članici fakultetske diplome ima više žena nego muškaraca.

 

Ulaskom Hrvatske EU će imati 506,8 miliona stanovnika, za 4,4 miliona više nego pre 1. jula - udeo Hrvata u evropskom stanovništvu biće 0,86%.

 

I u Hrvatskoj i u EU početkom 2012. godine oko 15% populacije bilo je mlađe od 15 godina a nešto više od 17% starije od 65.

 

Očekivani životni vek u Hrvatskoj je 74 godine za muškarce i 80 za žene a u EU, i sa 27 i sa 28 članica, 77 odnosno 83 godine.

 

I u Hrvatskoj i EU se na 1.000 stanovnika sklopi 4,5 brakova, i u EU i u Hrvatskoj žene rađaju 1,5 dete u proseku, na 1.000 brakova u Hrvatskoj idu 1,3 a u EU 1,9 razvoda ali je u EU 39,5% dece rođeno van braka a u Hrvatskoj 14%.

 

Dve trećine domaćinstava ima internet

 

Podaci Eurostata pokazuju da je u 2012. godini pristup internetu imalo 66% hrvatskih domaćinstava, za deset procentnih poena manje nego u EU.

 

Objavljeno je i da Hrvatska na istraživanja i razvoj troši 0,75% BDP a EU 2,03%.

 

Kada je reč o fakultetski obrazovanima starim između 25 i 64 godine, oni u Hrvatskoj čine 18,6% populacije a u EU 27,7%. I EU i Hrvatska imaju više visokoobrazovanih žena (19,7% populacije u Hrvatskoj a 28,9% u EU) nego muškaraca (17,6% prema 26,5%).

 

Eurostatovi podaci za Hrvatsku odnose se na 2012. ili 2011. godinu. Poređenja radi dati su i zbirni podaci za 27 članica EU, kao i za proširenu EU sa 28 članica.

 

Izvor: Euractiv.rs

Foto: Sxc.hu

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA