Izolacija formula za neuspeh      

Objavljeno : 18.02.2013. Štampa El. pošta bookmark
 

Goran Svilanović, generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju

 

Bilateralni odnosi u regionu će, uprkos povremenim posrtanjima, ići napred, a glavni podsrek će pružiti ekonomski interesi i povezanost privreda. Ko god pokuša da drugoga izoluje ili da sebe izoluje od drugih na kraju ostaje bez podrške, sam i neuspešan. Savet za regionalnu saradnju će nastojati da napravi ambijent u kojem će se "međusobne razlike poštovati, a sopstveni interesi usklađivati sa interesima suseda". Usvajanje Strategije za jugoistočnu Evropu 2020 koja treba da unapredi ekonomske prilike i standard građana u regionu očekuje se u novembru 2013. Razumljivo je da zbog teške ekonomsku krize Balkan nije prvi prioritet Evropske unije, ali Brisel treba podrži zemlje regiona u naporima koje preduzimaju u cilju integracije. Na rešavanju pitanja povećanog broja građana koji traže azil u članicama EU treba da rade i zemlje regiona i EU.

 

Interjvu za portal EurActiv Srbija i Novinsku agenciju Beta

 

Izdvojili ste kao prioritet Saveta za regionalnu saradnju u narednom periodu izradu Strategije za jugoistočnu Evropu 2020 za održiv i inkuluzivan rast u regionu. Ko će učestvovati u njenoj izradi i kada se može očekivati? Šta očekujete od tog strateškog dokumenta?

 

Već tri godine Savet za regionalnu saradnju (RCC) utire put za razvojnu strategiju Jugoistočna Evropa 2020 (JIE 2020), a aktivno na njoj radimo od novembra prošle godine kada su ministri ekonomije zemalja regiona usvojili okvirne ciljeve strategije. Osnovni nam je cilj da poboljšamo uslove života građana u našem regionu i da fokus regiona vratimo na konkurentnost i razvoj svake pojedine zemlje i svih zajedno. Ovaj se dokument naslanja na EU strategiju Evropa 2020.

 

Nalazimo se usred velike ekonomske i finansijske krize, koja je učinila nemogućim život najsiromašnijima i praktično razorila srednji sloj stanovnika. Većina nema posao. Oni koji ga imaju, rade za male plate i u stalnom su strahu da ne ostanu bez posla. Strategija JIE 2020 je usmerena na to da se ova privredna stagnacija i pad preokrenu, potpuno je usmerena na ekonomski i socijalni rast. Ministri ekonomije iz regiona su dali zeleno svetlo za izradu strategije i postavili ciljeve koje žele zajedno da postignu.

 

Mi smo tu da uradimo sve sto možemo da oni budu uspešni u ostvarenju tih ciljeva. Navešću najvažnije, do 2020. godine: porast zaposlenosti s 40% na 45%; porast međusobne trgovine za 230%, porast BDP regiona sa sadasnjih 38% na 46% od proseka EU. Da bismo to postigli, mora da se unapredi proizvodnja, trgovina, investicije, obrazovanje i naše domaće vlade moraju da budu znatno efikasnije nego sto je to danas slučaj.

 

Želimo da u procesu regionalne saradnje stvorimo jedan usklađen okvir gde svi učesnici imaju jasne uloge i odgovornosti u ostvarivanju dogovorenih ciljeva. Zato u izradi strategije, pod okriljem Saveta za regionalnu saradnju, učestvuju sve relevantne regionalne organizacije, poput CEFTA, Energetske zajednice, Regionalne skole za javnu administraciju, Inicijative za reformu obrazovanja. Tu su naravno i nacionalne institucije: ministarstava ekonomije, obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja, pravde, zaštite životne sredine, kulture, relevantne agencije, itd. Podršku će pružiti i međunarodne organizacije, poput EU, Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Saveta Evrope, Svetske banke.

 

Usvajanje strategije od strane ministara ekonomije očekuje se u novembru ove godine.

 

Koliko ekonomska kriza, a koliko otvorena politička pitanja, poput Kosova, funkcionisanja institucija u BiH ili spora oko imena Makedonije, otežavaju rad RCC i unapređenje saradnje u regionu?

 

Naravno da i ekonomska kriza i otvorena politička pitanja utiču na regionalnu saradnju. Strategija Jugoistočna Evropa 2020 naš je doprinos prevladavanju ekonomske krize u regionu.

 

Što se bilateralnih odnosa tiče, povremena posrtanja su moguća i biće ih još. Uvek će zemlje biti okupirane svojim političkim problemima. Političari i vlade nastojaće da ostvaruju svoje nacionalne interese, da zadovolje očekivanja svojih građana. E tu, kod očekivanja građana, mislim da dolazimo na teren onoga što nam je svima posao. Kako nacionalnim vlastima, tako i drugim učesnicima u regionalnoj saradnji, pa i nama u Savetu za regionalnu saradnju.

 

Očekujem da će odnosi u regionu ići napred, jer je to jedini mogući put. Uostalom, vidimo da se to već i dešava. Nedavno je premijer Hrvatske bio u Beogradu, premijer Srbije u Sarajevu, premijer Bosne i Hercegovine u Beogradu. Svi ovi sastanci, osim što su simbolički važni i što naravno služe i povećanju poverenja i prijateljstva među narodima, imaju i sve izraženiju ekonomsku notu. Dakle, postoji potpuna svest među političarima da su ekonomije u regionu upućene jedne na druge, i da samo međusobno povezane mogu da izađu iz krize i budu konkurentne na trecim tržištima.

 

Kako ostvariti stabilnost u regionu, s obzirom da će do ulaska zemalja regiona u EU proći još dosta godina? Kako održati zamah u evropskih integracijama u regionu, kada se EU bori sa sopstvenim dilemama i problemima? Da li Brisel mora odlučnije da podrži region na putu ka EU?

 

Sasvim je razumljivo da uz tešku ekonomsku krizu Balkan nije prvi prioritet Evropske unije. Moj posao je i to da stalno objašnjavam onima u EU kojima je stabilnost u celoj Evropi jako bitna, a takvih je velika većina, da je potrebno da nas podrže. Da podrže hrabre političare i vlade koji donose teške odluke i vode ozbiljne reformske procese. Da podrže zemlje regiona i političare koji preuzimaju prvenstvenu odgovornost za svoju sudbinu, koji u preuzetim obavezama vide priliku za napredak svojih zemalja.

 

Savet za regionalnu saradnju će takve podržati i tražiti konkretnu ekonomsku pomoć za njih.

 

Na koji način RCC može da doprinese ubrzanju procesa evropskih integracija u regionu?

 

Regionalna saradnja i dobrosusedski odnosi sastavni su deo Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji su sa Evropskom unijom potpisale zemlje regiona koje sve pretenduju na članstvo u EU. I naravno kao takva važan je preduslov za samo članstvo, koji se procenjuje i kroz redovne Izveštaje o napretku Evropske komisije. Savet za regionalnu saradnju, u saradnji sa Evropskom komisijom, ima važnu ulogu u pripremi ovih izveštaja, u oceni napretka svake pojedine zemlje u procesu pridruživanja.

 

Ono što želim da postignem je da u EU, prilikom pripreme nove strategije finansiranja razvoja kroz pretpristupne fondove, tzv. IPA 2, na kojima se upravo ovih dana radi u Briselu, interesi regiona budu maksimalno uvaženi. Da se ovaj novi instrument finansijske i razvojne podrške u pretpristupnom periodu dizajnira uz puno učešće korisnika, a to su države regiona i u njima to su šefovi nacionalnih kancelarija za pridruživanje. Želimo da se u EU njihov glas čuje i sluša.

 

Savet za regionalnu saradnju biće konsultovan prilikom donošenja odluka o korišćenju ovih fondova na regionalnom nivou. Mislim da je to praktičan način da se održi dinamika evropskih integracija i u isto vreme poveća stabilnost regiona. To je i dokaz trajne podrške i opredeljenja EU ka uključivanju celog Balkana, baš kao što je, evo, pre tačno deset godina odlučeno u Solunu.

 

Šta su najveće prepreke za uspostavljanje istinskog dobrosusedstva i saradnje u regionu - bilateralni problemi? Šta su najveći izazovi za ceo region?

 

Mi moramo biti svesni da će još dugo godina u regionu postojati različito razumevanje ključnih političkih događaja s kraja 20. veka. Sve smo to videli i u prethodnoj deceniji. Međutim, u istom tom periodu videli smo i ogromne korake napravljene u međusobnom povezivanju ekonomija iz regiona, zajedničke infrastrukturne projekte, stalno povećanje kulturne razmene, saradnje u obrazovanju, nauci, zdravstvu.

 

Dakle, mi svi zajedno učestvujemo u dva paralelna procesa, od kojih samo ovaj drugi, proces unapređenja saradnje, ekonomskog i kulturnog povezivanja, vodi istovremeno i ka ekonomskom rastu. Savet za regionalnu saradnju je prethodnih godina imao važnu ulogu u tom procesu i ja ću se potruditi da napravimo ambijent u kojem ćemo međusobne razlike poštovati, a sopstvene interese usklađivati sa interesima suseda. Možda baš u situaciji u kojoj je teže sarađivati bilateralno, učešće trećeg i četvrtog, učešće celog regiona omogući da krizu i nepoverenje prevaziđemo.

 

Duboko sam uveren da su neke lekcije naučene. Ko god pokuša da drugoga izoluje, ili da sebe izoluje od drugih, na kraju ostaje bez podrške, sam i neuspešan.

 

Kako gledate na upozorenja da bi zbog velikog priliva azilanata sa Zapadnog Balkana mogao da bude suspendovan bezvizni režim za putovanja u EU?

 

Koliko god da je mogućnost suspendovanja bezviznog režima velika, još je veća spremnost vlada u regionu da učine maksimum sa svoje strane da reše ovaj problem. Ubrzano se menja zakonodavstvo i primenjuju se konkretne mere koje bi trebalo da smanje pritisak "profesionalnih azilanata". Potrebno je da i zemlje Evropske unije u koje ovakvi "azilanti" odlaze takođe preispitaju svoje propise i pogodnosti koje pružaju, a koje deluju kao ohrabrenje onima koji samo ustvari traže izlaz iz velikih ekonomskih i socijalnih problema s kojima su suočceni.

 

Na ovom smo poslu zajedno, EU i mi. Nema jednostrane odgovornosti ako najveći uspeh u dosadašnjem procesu evropske integracije Balkana upropastimo.

 

Priredila: Maja Poznatov

Foto: OEBS

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA