Hrvatska delimično spremna za fondove posle pristupanja      

Objavljeno : 01.02.2012. Štampa El. pošta bookmark
 

Hrvatskoj vladi je potrebna dodatna podrška za jačanje kapaciteta sistema javnih nabavki, za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, navodi se u specijalnom izveštaju Evropskog revizorskog suda "Da li je pomoć EU unapredila kapacitete Hrvatske za upravljanje fondovima posle pristupanja?". U izveštaju predstavljenom 1. februara u Briselu ocenjuje se da je dosadašnja pomoć doprinela jačanju kapaciteta Hrvatske za upravljanje sredstvima iz fondova, ali i da je bila "delimično uspešna" zbog čega u nekoliko oblasti i dalje treba podržavati jačanje kapaciteta i pre i posle pristupanja Hrvatske EU. U izveštaju se navodi da je realizacija projekata često kasnila i da je težište bilo na velikim projektima od nacionalnog značaja, zbog čega nije bilo dovoljno inicijativa na regionalnom i lokalnom nivou. Od 2007. do danas, Hrvatska je iz pretpristupnih fondova EU dobila oko 750 miliona evra.

 

Sud je utvrdio da su Komisija i hrvatske vlasti pažljivo planirali korišćenje pretpristupne pomoći, kao i da je novac iz pretpristupnih fondova "značajno doprineo napretku Hrvatske u izgradnji kapaciteta za upravljanje fondovima posle pristupanja".

 

Zemlje kandidati dobijaju pretpristupnu pomoć da bi osnažile administrativne kapacitete za upravljanje znatno većim novcem iz EU fondova kada postanu članica.

 

Revizija Evropskog revizorskog suda je bazirana na analizama dokumenata koji se odnose na programe i primenu pretpristupne pomoći, reviziji 16 projekata, intervjuima sa zaposlenima u Komisiji, kao i intervjuima sa hrvatskim ministrima, nadležnima u agencijama, regionalnim i lokalnim vlastima koji su bili uključeni u korišćenje novca iz EU fondova.

 

Revizori su se fokusirali na dve ključne oblasti: da li je Evropska komisija tako planirala pomoć da je Hrvatska zaista imala korist od tog novca, i da li su projekti koje je finansirala EU postigli željene rezultate u smislu jačanja kapaciteta Hrvatske za upravljanje EU fondovima.

 

U izveštaju se navodi da u većini oblasti pretpristpne pomoći, Komisija nije dovela kapacitet Hrvatske na zadovoljavajući nivo tako da administracija ove buduće članice bude osposobljena da koristi pomoć iz fondova bez prethodne kontrole Komisije.

 

Realizacija pomoći je takođe kasnila jer projekti nisu bili dovoljno pripremljeni i zbog nedovoljni kapaciteta sistema javnih nabavki.

 

Hrvatska je ostvarila napredak kroz evropske projekte za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminalna, ali još ima značajniih izazova na ovom polju. U borbi protiv korupcije naročitu pažnju treba posvetiti jačanju kapaciteta za borbu protiv sofisticiranog finansijskog kriminala. Strog nadzor razmera i izvora korupcije treba nastaviti pre pristupanja, kao i nakon pristupanja, prilikom korišćenja fondova EU.

 

Prioritet treba da bude i jačanje sistema javnih nabavki kroz obuke zaposlenih, i to za pripremu tenderske dokumentacije i upravljanje tenderima i ugovorima za velike javne projekte.

 

Među preporukama stoji i da treba unaprediti nadzor i evaluaciju projekata finansiranih iz Strukturnog fonda. Iako je u Hrvatskoj akcenat bio na pripremi velikih infrastukturnih projekata na nacionalnom nivou, projektima srednje veličine nije posvećeno dovoljno pažnje, a sistem za razvoj projekata na regionalnom i lokalnom nivou tek treba uspostaviti.

 

Zbog toga se hrvatskoj vladi preporučuje da se više angažuje na osnaživanju kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou i to tako da sve važne institucije steknu neophodno iskustvo pre neko što Hrvatska postane članica. Takođe, treba razviti mehanizme za stimulisanje zaposlenih da učestvuju u razvoju ideja za projekte.

 

Trebalo bi takođe pripremiti projekte kako bi Hrvatska bila spremna da koristi postpristupne fondove koji raspolažu daleko većim sredstvima od pretpristupnih. Naročito je važno da za velike projekte tehnička dokumentacija bude potpuna, kao i da se za period nakon pristupanja EU pripreme projekti srednje veličine.

 

Izveštaj je takođe pokazao da je sektor za ruralni razvoj malo novca iskoristio iz pretpristupnih fondova. U neki projektima planirani rezultati projekta još uvek nisu ostvareni. Zato se Hrvatskoj preporučuje da obezbedi više projekata vezanih za mlekarstvo, sektor energetske efikasnosti, kao i voćarstvo i povrtarstvo.

 

Evropski sud revizora je Komisiji poručio da bi trebalo da iskoristi pouke iz pretpristupne pomoći Hrvatskoj u pružanju pomoći drugim zemljama. Prema preporukama, Komisija, pre svega, treba da osigura da se u praksi razvije decentralizovano upravljanje pretpristupnim fondovima, a da ne mora prethodno da sprovodi kontrolu. Komisija bi trebalo i da osigura da predlozi projekata za pretpristupnu pomoć budu takvi da mogu da se sprovodu u predviđenom roku.

 

U odgovorima navedenim u izveštaju Komisija je navela da je saglasna sa preporukama Evropskog revizorskog suda jer su one u skladu sa internom evaluacijom Komsije. Komisija je takođe istakla da se jedan deo preporuka već primenjuje.

 

U odeljku izveštaja pod naslov "Odgovor Komsije" istaknuto je da je tokom pregovora o pristupanju, Hrvatska pokazala "nedvosmislenu posvećenost" da izgradi sistem javnih nabavki i kapacitete za regionalne i lokalne vlasti. Komisija takođe smatra da je pretpristupna pomoć doprinela uspešnom uspostavljanju administrativnih kapaciteta Hrvatske.

 

Kao razlog kašnjenja u realizacija projekata Komisija navodi složen proces akreditacije, ali se taj problem "postepeno prevazilazi". Komisija je u svoju odbranu takođe navel, da je iskustvo novih članica pokazalo da su slabosti u pripremi i primeni velikih projekata izazvale većinu kašnjenja u njihovoj realizaciji. Komisija će, kako je navedeno, nastaviti da podržava jačanje kapaciteta sistema javnih nabavki kroz finansijsku podršku i organizovanje seminara.

 

Izvor: EurActiv.rs

Foto: sxc.hu

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA