Ministri EU dali zeleno svetlo za Dunavsku strategiju      

Objavljeno : 13.04.2011. Štampa El. pošta bookmark
 

Ministri inostranih poslova EU 13. aprila su podržali Dunavsku strategiju, što je još jedan korak ka početku primene tog programa saradnje u kojem će učestvovati i Srbija. Savet je takođe pozvao na pripreme za realizaciju Strategije. Savet ministara pozvao je zemlje članice i Evropsku komisiju da ispitaju mogućnost povezivanja dunavske saradnje sa drugom makroregionalnom strategijom, koja se odnosi na baltički region, radi ostvarivanja boljih rezultata.

 

Ministri su zatražili od Komisije i da dodatno objasni koncept makroregionalne strategije i njenu vrednost i da do juna 2013. godine obavesti Savet i Evropski parlament o zaključcima. Makroregioni su novi oblik saradnje u EU - prvi, Strategija za region Baltičkog mora, pokrenut je 2009. godine.

 

U zaključcima ministarskog sastanka obrađeno je i pitanje finansiranja Strategije, budući da ona nema sopstvene izvore finansiranja.

 

Evropska komisija i zemlje članice pozivaju se da olakšaju korišćenje postojećih fondova kako bi omogućili brzu i efikasnu izradu i primenu projekata. Prema ranijoj oceni Komisije, u postojećim fondovima EU ima sasvim dovoljno novca za finansiranje projekata iz Dunavske strategije.

 

Kada je reč o učešću trećih zemalja u projektima finansiranim iz fondova EU, navodi se da finansiranje učešća trećih zemalja treba da bude "u potpunosti u skladu sa relevantnim spoljnim strategijama EU i politikama" kojima se utvrđuju i pozajmice Evropske investicione banke trećim zemljama.

 

Navodi se da bi Komisija trebalo da Strategiju uzme u obzir prilikom planiranja politika i programa, ali bez uticaja na pregovore i odluke o sledećem višegodišnjem finansijskom okviru EU, u okviru koga se donose i godišnji budžeti Unije.

 

Ministri EU pozvali su i kontakt centre i koordinatore u strategiji da, uz učešće trećih zemalja i u saradnji sa Komisijom, postignu sporazum o ostvarivim ciljevima strategije, koja počiva na četiri osnovna stuba - povezivanje, zaštita životne sredine, poboljšanje ekonomske situacije i jačanje regiona u smislu borbe protiv organizovanog kriminala.

Background

Evropska komisija je Strategiju pripremila na zahtev Evropskog saveta, koji je to od nje zatražio u junu 2009. godine. Komisija je Strategiju usvojila 8. decembra 2010. Očekuje se da će proces usvajanja u evropskim institucijama biti završen u junu 2011.

 

Strategija obuhvata 14 zemalja - od čega osam članica EU - Nemačka (regioni Baden-Virtenberg i Bavarska), Austrija, Mađarska, Česka, Slovačka, Slovenija, Bugarska i Rumunija i šest zemalja koje nisu članice - Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Moldavija i Ukrajina. Te zemlje su sada u Procesu dunavske saradnje.

 

Srbija će biti koordinator sa Slovenijom za železnički, drumski i vazdušni transport u okviru poboljšanja mobilnosti, a sa Slovačkom za ekonomiju znanja, koja obuhvata istraživanje, obrazovanje i informaciono-komunikacione tehnologije.

 

Komisija bi trebalo da uspostavi grupu visokih zvaničnika zemalja članica EU koji bi Komisiji trebalo da pomognu u primeni strategije. U to telo bi trebalo pozvati i treće zemlje koje učestvuju u Strategiji.

 

Ministri su ukazali da je Strategija interna stvar EU i da se prilikom odlučivanja treba držati pravila EU, ali su i naglasili da je uključivanje trećih zemalja od ključnog značaja za postizanje rezultata.

 

Komesar za regionalnu politiku Johan Han (Johannes Hahn) kazao je nakon ministarskog sastanka u Luksemburgu da je podrška ministara od ključnog značaja.

 

"Današnje usvajanje je značajna prekretnica. Sada je na podunavskim zemljama, regionima i akterima na terenu da rade na primeni koja bi trebalo da počne što pre", kazao je Han.

 

"Do 2020. Podunavlje bi trebalo stanovnicima da ponudi bolji kvalitet života, veće ekonomske mogućnosti, inovativnije načine kreiranja radnih mesta u kompanijama, bolju životnu sredinu i veću kulturnu razmenu. Uspeh u Dunavskom regionu doprineće prosperitetu cele Evrope", kazao je Han.

 

Kancelarija potpredsednika Vlade Srbije za evropske integracije saopštila je da je odluka znak za početak pripreme za primenu strategije.

 

"Ovа odlukа Sаvetа opštih poslovа Evropske unije tаkođe predstаvljа jаsаn signаl zemljаmа Podunаvljа i koordinаtorimа prioritetnih oblаsti dа zаpočnu sа implementаcijom Dunаvske strаtegije. S tim u vezi, u Budimpešti, od 8. do 10. mаjа 2011. godine biće održаn rаdni sаstаnаk koordinаtorа prioritetnih oblаsti i predstаvnikа zemаljа Podunаvljа nа temu implementаcije Dunаvske strаtegije", navodi se u saopštenju.

 

Dunav je druga po dužini reka na evropskom kontinentu, posle Volge. Od njegovih 2.850 kilometara, plovno je 2.411 km. Dužina Dunava kroz Srbiju je 588 kilometara. Sliv Dunava zauzima površinu od 817.000 kilometara kvadratnih, od cega je 10% u Srbiji. U podunavskom regionu živi 115 miliona ljudi.

 

Izvor: EurActiv.rs

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA