EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Osam članica EU kasni u liberalizaciji tržišta struje i gasa    

Objavljeno : 27.02.2012. Štampa El. pošta bookmark
 

Evropska komisija upozorila je osam članica EU da imaju rok od dva meseca da otvore za konkurenciju svoje mreže za transport gasa i električne energije ili će ona pokrenuti proceduru protiv njih pred Evropskim sudom pravde. Te članice treba da u tom roku usklade svoje zakone sa novim evropskim propisima u oblasti energetike koji predviđaju liberalizaciju tržišta ali i razdvajanje delatnosti proizvodnje i transporta energenata. Novi propisi su deo napora za uspostavljanje jedinstvenog energetskog tržišta u EU koje bi, pošto bude konačno formirano u 2014, trebalo da podstakne i privredni rast Unije.

 

"Ovih osam zemalja - Španija, Holandija, Luksemburg, Bugarska, Rumunija, Slovačka, Kipar i Estonija - nisu apsolutno ništa učinile da bi se uskladile (sa propisima EU)", rekla je portparol evropskog komesara za energetiku Marlen Holcner (Marlene Holzner) i naglasila da te zemlje nisu čak ni pokušale da to učine.

 

Članice EU su imale rok do 3. marta 2011. da svoje zakone usklade sa evropskim propisima prema kojima se energetska tržišta moraju otvoriti za konkurenciju kako bi se potrošačima omogućilo da biraju preduzeća koja će ih snabdevati gas ili strujom. Cilj je i da se kompanijama u tom sektoru omoguće jednaki uslovi na tržištu.

 

U saopštenju Evropske komisije se navodi da je Španija, Holandija, Luksemburg, Bugarska, Rumunija, Slovačka i Kipar nisu obavestile da su uskladile zakone sa direktivama o gasu i električnoj energiji a da Estonija to nije učinila u vezi sa Direktivom o gasu. Komisija je 27. februara uputila pismo člnicama i dala im rok od dva meseca da usklade svoje zakone kako se ne bi pokrenula proceduru protiv njih pred Evropskim sudom pravde.

 

Komisija je navela da analizira mere koje su preduzele članice koje su samo delimično prenele direktive, kao i da će u narednim mesecima odlučiti o odgovarajućim koracima.

Background

Evropska komisija je u septembru 2007. iznela predloge o daljem otvaranju tržišta gasa i električne energije. U julu 2009. Evropski parlament i Savet EU usvojili su treći paket propisa za jedinstveno tržišta gasa i struje u EU. Taj set propisa je stupio na snagu 3. septembra 2009, a članice EU su imale rok od 18 meseci da prenesu direktive u nacionalne zakone, kao i još tri propisa - o uslovima pristupa transportnim mrežama prirodnog gasa, uslovima pristupa mreži za prekograničnu razmenu struje i o formiranju Agenciju za saradnju energetskih regulatornih tela.

 

Stvaranje jedinstvenog energetskog tržišta, čije je uspostavljanje predviđeno za 2014, trebalo bi da poveća rast EU za 0,6% do 0,8% bruto domaćeg proizvoda do 2020, ali još mnogo toga ostaje da se uradi, rekla je protparola evropskog komesara za energetiku.

 

Evropska komisija je preduzela korake protiv monopola u sektoru gasa i električne energije u septembru 2011, kada je otvorila proceduru protiv 18 članica, ukljucujuhi Francusku, Veliku Britaniju i Španiju, koje su ključne zemlje na evropskom energetskom tržištu.

 

Sve članice su imale rok da početkom marta prošle godine da usklade zakone sa direktivama o električnoj energiji i gasu iz trećeg energetskog paketa koji, takođe, predviđa razdvajanje proizvodnje, s jedne strane, i transporta energenata. To razdvajanje delatnosti treba da stupi na snagu 2012.

 

U februaru 2011. šefovi vlada ili država EU saglasili su se da je do 2014. potrebno dovršiti stvaranje jedinstvenog energetskog tržišta. Da bi se to postiglo potrebno je da članice u potpunosti prenesu zakone EU o jedinstvenom tržišta gasa i električnoj energije u nacionalne zakone.

 

U saopštenju Evropske komisije navodi se da treći energetski paket sadrži ključne odredbe za pravilno funkcionisanje energetskih tržišta, uključujući nove propise o razdvajanju mreža, propise o većoj nezavisnosti i nadležnosti nacionalnih regulatornih tela i boljem funkcionisanju snabdevanja krajnjih korisnika.

 

Proces otvaranja energetskog tržišta u EU za konkurenciju počeo je pre 10 godina, čime su građanima i privredi omogućeni veći izbor, niže cene, bolja usluga i već sigurnost u snabdevanju. Od jula 2004, mala preduzeća u svim članicama mogu da promene snabdevača gasom i strujom, a od jula 2007. svi potrošači imaju tu mogućnost.

 

U članicama su formirana nezavisna nacionalna regulatorna tela koja prate poslovanje i snabdevanje u energetskom sektoru. Evropska komisija pomoću njihovih godišnjih izveštaja prati prilike na tržištu i otkriva prepreke i nedostatke.

 

Izvor: Euractiv.rs i AFP

Foto: sxc.hu

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike

Elektroprivreda Srbije

15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA